NAVODILO ZA VARNO DELO S TRAČNO ŽAGO

1. Nevarnosti pri delu:

 • dotik roke ali prstov z zobmi tračna žage,
 • pretrganje traku tračne žage,
 • snetje žaginega lista s koles,
 • zobje žage se zlomijo in odletijo,
 • napaka na elektriČnih instalacijah.
 • odlet iveri ali žaganja v delavČevo oko,

2. Varnostne naprave

 • zaščita spodnjega in zgornjega gonilnega kulta,
 • varnostni oklep lista tračne žage,
 • leseni vložek v izrezu delovne mize,
 • zaščita pogonskih jermen,
 • odsesovanje prahu,
 • ustrezna pomagala (pomožne naprave, ki jih uporabljamo pri žaganju manjših obdelovancev),
 • varnostni oklep pogonske naprave,

3. Navodilo za varno delo:

 • pred pričetkom dela je potrebno pregledati stanje in namestitev žaginega lista,
 • ves del žaginega lista, ki se ne uporablja za žaganje mora biti med delom zaprt z varovalnim oklepom,
 • varovalni oklep mora biti nameščen tako, da povsem preprečuje dotik z neaktivnim delom lista in preprečuje možnost poškodb delavca ob padcu lista žage s koles ali pri lomu lista tračne žage,
 • vodilo, ki je nameščeno z zadnje strani lista, mora biti nastavljeno tako, da teče pravilno nastavljen list žage tik ob vodilu, a se ga v prostem teku ne dotika,
 • pri potiskanju obdelovanca se morajo palci tiščati pesti in roke morajo biti odmaknjene vsaj 6 cm od smeri žaganja,
 • če so obdelovanci ozki in prejšnjemu predpisu ni mogoče zadostiti je za podajanje obdelovancev potrebno uporabljati pomagala,
 • med obratovanjem stroja je strogo prepovedano:
 • Čiščenje odpadkov okoli tračnega lista z roko.
 • Nasilno zaustavljanje žage s kosom lesa,
 • Delati na žagi, če list niha (to je znak, da je list počen ali nepravilno zvarjen),
 • delovna miza mora biti gladka in čista,
 • zgornja površina lesenega vložka mora biti v isti ravni,
 • reža za tračno mizo v delovni mizi mora biti čim ožja (ne sme biti ožja od širine razperjenih žaginih zob),
 • pri obdelavi manjših kosov je prepovedana uporaba rokavic,