Podjetje Borštnar & Co. d.o.o.

Podjetje deluje že več kot 25 let. Naša specializirana dejavnost je varnost pri delu in požarna varnost v vzgojno izobraževalnih ustanovah po vsej Sloveniji. Kot strokovni delavci sodelujemo tudi z zdravstvenimi in drugimi državnimi ustanovami. Izvajamo preglede igral, igrišč ter športne opreme.

Odlikuje nas

  • Strokovnost
  • Izkušenost
  • Zanesljivost

Pooblastila

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS

Odločba – Dovoljenje za delo št. 10200-28/2012/14 z dne 21. 6. 2019

Dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu:
  • Obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju ( toplotne razmere, osvetlitvene razmere)
  • Obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme

Ministrstvo za obrambo RS – Uprava za zaščito in reševanje.

Št. pooblastila: 8450-73/2011-4-DGZR z dne 7. 12. 2020

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom: organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom

Sklep ministra 102-02-009/2000-003:

Izvajanje pedagoško-andragoškega usposabljanja s preizkusom znanja za izobraževalce varnosti in zdravja ter požarne varnosti v podjetjih in ustanovah (9 dnevni – 70 urni) v sodelovanju z CTU GZS

Kje smo?

Sedež podjetja se nahaja na naslovu Stegne 27, Ljubljana.

Direktor podjetja:
Drago Borštnar ml.
Telefon: (01) 511 3010
GSM: (040) 622 317
borstnar.co@siol.net
Prokurist podjetja:
Drago Borštnar
Telefon: (01) 511 3010
GSM: (041) 622 317
borstnar.co@siol.net

Tajništvo

Telefon: (01) 511 2174
GSM: (051) 352 317
tajnistvo@borstnar.net

Strokovni sodelavci

Goran Vukosavljevič(041) 350 665goran.vukosavljevic@borstnar.net
Tomaž Omerzu(041) 258 622tomaz.omerzu@borstnar.net
Jure Černič(041) 270 698jure.cernic@borstnar.net
Julijan Stopar(031) 653 388julijan.stopar@borstnar.net