OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA NA POSAMEZNIH DELOVNIH MESTIH - POVRŠINSKA ZAŠČITA

A. Nevarnosti pri delu

    Učenci, ki opravljajo dela površinske zaščite, morajo imeti na voljo ustrezna sredstva za osebno varstvo. Tako morajo imeti delovno obleko, čepice, kape in podobna sredstva za pokrivanje glave, gumijaste ali plastične rokavice, odpore proti različnim materialom za zaščito kovin (barve, laki, topila, razredčila in podobno) za zaščito rok, ustrezno obutev, in če je potrebno tudi varstvena očala. Učenci v obratih za galvaniziranje imajo delovno obleko iz močnega gumiranega platna. Poleg naštetih, bolj ali manj običajnih sredstev za osebno varstvo, pa morajo učenci pri površinski zaščiti kovin pogosto uporabljati tudi posebna sredstva za varovanje dihalnih organov. Da bi lahko zavarovali dihalne organe med delom v atmosferi, onesnaženi s škodljivimi plini in drugimi aerosoli (dim megla, prah) v koncentracijah, ki presegajo dovoljeno mejo predpisano v standardih, morajo imeti učenci na voljo različne respiratorje ali cevne maske.
    Učenci, ki delajo pri metaliziranju, pa morajo imeti pri delu tudi posebna varnostna očala s temnimi kobaltovimi stekli. Mnogo barv, topil in razredčil ter drugih materialov za površinsko zaščito je strupenih. Zato pri delu skrbno pazi tudi na osebno higieno!

B. Navodila za varno delo

  • 1) Pri mehanskem čiščenju (npr. ščetkanju) zaščiti oči z varnostnimi očali!
  • 2) Pri mešanju barv in lakov pazi na nasičenost s hlapi! Zlasti pri mešanju z električnim vrtalnikom je treba paziti, da bi zaradi iskrenja v elektromotorju ne prišlo do eksplozije oziroma do požara. Upoštevaj požarno-varnostne predpise!
  • 3) Posamezne plasti barve ali laka lahko nanašamo šele takrat, ko je prejšnji premaz popolnoma suh.
  • 4) Skrbno očiščene pištole in čopiči so prvi pogoj, daje premaz kvaliteten. Očistimo jih z razredčilom.
  • 5) Pri brizganju barve ali laka nosi vedno zaščitna očala!