NAVODILO ZA VARNO DELO - MIZNA KROŽNA ŽAGA

1. Nevarnosti pri delu
 • povratni udarec obdelovanca,
 • dotik prstov ali roke z žaginim listom,
 • odlet iveri ali večjega odpadnega kosa,
 • nehomogena struktura obdelovanca (grčavost, razpoke,zvitost)
 • razlet žaginega lista,
 • nepravilno nastavljena zaščitna kapa ali razporni klin,

2. Varnostne naprave.

 • zaščitna kapa nad listom žage in razporni klin,
 • stransko vodilo in leseni vložek v izrezu delovne mize,
 • odsesovanje prahu,
 • podajalna naprava in podmizna zaščita,
 • pomožne potisne letve,

3. Navodilo za varno delo

  Pred pričetkom dela je potrebno pregledati;
 • Ali ima list krožne žage dobro nabrušen in čvrsto pritrjen,
 • Ali sta zaščitna kapa in razporni klin pravilno nameščena,
 • Ali ni reža v mizi preširoka,
 • zaščitna kapa nad listom žage mora biti pritrjena tako, da ne zmanjšuje vidljivosti. Razdalja med obdelovancem in kape sme biti največ 5 mm, razdalja med spodnjim robom kape in obodom lista pa vsaj 5 cm.
 • razporni klin mora biti postavljen tako, da s svojim vrhom ne seže nižje, kot je dno najvišjega zoba lista krožne žage. Biti mora vsaj za 1/4 debelejši od nerazperjenega žaginega lista. Pritrjen mora biti z dvema vijakoma in premičen v navpični in vzdolžni smeri. Od roba rezila mora biti odmaknjen cd 3 do 10 mm.
 • obdelovanec smemo potiskati v stroj le z rokami, nikakor pa s telesom ali trebuhom. V nobeni fazi razreza ne sme biti roka bližje krožni žagi od 10 cm. Pri potiskanju ozkih in kratkih obdelovancev je potrebno uporabljati ustrezna pomagala. Pri žaganju manjših elementov je potrebno uporabljati šablone.
 • med obratovanjem stroja je prepovedano odstranjevati odpadne koščke z roko, zaustavljati žagin list z zaviranjem z bočne strani in uporabljati poškodovane žagine liste,
 • Stransko vodilo mora biti dobro pritrjeno na prečno gred in biti mora gibljivo v smeri proti levi in desni strani. Dolžina vodila mora biti enaka dolžini delovne mize.
 • spodnja stran lista žage mora biti zašČitena po vsem obodu,
 • varovalni oklepi žage morajo biti dobro pritrjeni in izdelani tako, da ni mogoč poseg do vrtljivih in gibajočih delov in naprav pod el. napetostjo,
 • pri razrezu manjših obdelovancev je prepovedana uporaba rokavic.