09 Varnost solstva | Borstnar & Co. Ljubljana

NAVODILO ZA VARNO DELO PRI ELEKTROOBLOČNEM VARJENJU

Vir toplote pri elektroobločnem varjenju je električni tok, ki je lahko istosmeren, Če ga dobivamo iz generatorja /agregata/ ali izmeničen, če uporabljamo transformator.

NEVARNOSTI:

 • Udar električnega toka na primarni strani strojev za varjenje /mrežna stran/ napetost 220-380 V.
 • Udar električnega toka na sekundami strani strojev za varjenje /stran varjenja/ napetost 55-90 V.
 • Opekline zaradi odletajočih - brizgajočih drobcev - delcev - stopljenih kovin ali zaradi dotika z žarečimi - ogretimi komadi.
 • Poškodbe oči in kože zaradi škodljivega ultravijoličnega sevanja.
 • Poškodbe dihalnih organov ali zastrupitve zaradi vdihavanja škodljivih plinov ali dimov.
 • Požar lahko vnetljivih delov v bližini delovnega mesta.
Pred začetkom dela moramo pregledati

1. ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA PRIMARNI STRANI.

VTIČ IN PRIKLJUČNICO:
 • da sta odgovarjajoče, predpisane izvedbe
 • da imata zaščitni kontakt za ozemljitev
 • da sta brezhibna
 • da sta nepokvarjena
PAZI! PROVIZORIČNI PRIKLJUČEK NA ELEKTRO-MREŽO SME IZVRŠITI SAMO STROKOVNJAK! KABEL:
 • ne sme imeti okvarjene izolacije
 • mora bito dovolj dolg
 • mora biti zavarovan na prehodih oziroma mora biti s podporniki dvignjen iznad tal
SKLOPKA:
 • mora biti brezhibna
 • mora biti varno pritrjena
VAROVALKE:
 • morajo biti brezhibne
 • morajo imeti originalne patrone
 • morajo biti določene vrednosti

2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA SEKUNDARNI STRANI

PRIKLJUČNE SPONE:
 • morajo biti brezhibne
 • morajo biti dobro očiščene, da bi dosegli dober električni kontakt
KABLI:
 • morajo biti upogljivi, gibljivi
 • priključeni samo s pomočjo predpisanih priključkov
 • morajo biti izolirani vzdolž cele dolžine
 • pri podaljševanju moramo uporabljati izolirane kabelske spojke
 • kabli morajo biti, če so položeni po tleh, zavarovani pred mehaničnimi okvarami, normalno pa jih moramo speljati s podporami nad tlemi, da ne ovirajo prehodov
DRŽALO /ročnik/ ELEKTROD
 • mora biti brezhiben
 • mora biti dobro izoliran
 • mora biti izbran in uporabljan samo za odgovarjajočo napetost toka
 • pri odlaganju ga moramo vedno odlagati na primemo stojalo ali obešalnik
VTIČ IN PRIKLJUČNICO:
 • da sta odgovarjajoče, predpisane izvedbe
 • da imata zaščitni kontakt za ozemljitev
 • da sta brezhibna
 • da sta nepokvarjena

ZA ČAS DELA - VARJENJA

Pri varjenju vedno uporabljati osebna varovalna sredstva:

 • obrazni ščitnik s temnim steklom
 • varovalna očala
 • varovalno obleko
 • varovalne rokavice
 • varovalni predpasnik
 • varovalne podkolenke
 • varovalne čevlje z varovalno jekleno konico
 • Za zavarovanje oči in obraza pred škodljivim sevanjem uporabljate ščitnik s temnim steklom gostote, ki odgovarja vrsti dela, ki ga opravljaš /stekla posode od 7 do 14 po JUS-u

  Za zavarovanje oči pred drobci ob čiščenju žlindre uporabljajte očala s prozornimi varovalnimi stekli. Pri montažnih delih spojev - sklopov, kjer obstaja nevarnost padcev predmetov na glavo ali nevarnost udarcev uporabljaj varovalno čelado, če pa delaš na višini, uporabljaj tudi varnostni pas. Za zavarovanje pred čezmernim ohlajevanjem telesa na večjih kovinskih površinah uporabljaj polsteno /filcast/ preprogo. Pri varjenju nad glavo uporabljaj kožno kapo in posebno kožno obleko.

  Zavarujte okolico pred škodljivim sevanjem na ta način, da postavite ograjo okoli delovnega mesta. Delavci, ki pomagajo pri varjenju morajo obvezno uporabljati enaka osebna varovalna sredstva kot varilci sami.

  Iz delovne okolice odstranite lahko vnetljive snovi /mastne cunje, papir, les, vnetljive tekočine in pod/.

  Ne pozabite na to, da je železo, čeprav ni žareče, vendarle lahko tako toplo - toliko ogreto, da lahko vžge katerokoli snov.

  V zaprtem prostoru uporabljaj ventilacijske naprave za odsesovanje škodljivih plinov in dimov, posebno če obdelujete cink. Medenino ali pa druge barvne kovine ali pa kose, ki so pobarvani s mini-jem in pod.

  Nikdar ne prezračujte prostora s čistim kisikom, ker je to lahko življenjsko nevarno.

  V času dokler in če ne varite, odložite držalo ročnik elektrode na posebno urejeno in izolirano mesto na delovni mizi. Na ta način boste preprečili kratek stik.

  V kolikor morate pri delu napravo za varjenje premikati, morate vedno pred premikom izkljuČiti električni tok. Ne premikajte naprave tako, dajo vlečete za kable.

  Ko menjate elektrode, morate imeti vedno suhe kožne rokavice, držalo elektrode pa držite za izolirani del. /obstoja namreč nevarnost napetosti jalovega praznega toka/

  Posode, v katerih so bile Iahkovnetljive snovi, morajo biti pred varjenjem popolnoma očiščene, sicer lahko pride do eksplozije.

  PO KONČANEM DELU:

  • izključite elektriČni tok
  • zberite in zložite kable
  • preprečite - storite vse varnostne ukrepe, da varilne naprave ne bodo uporabljale osebe, ki niso pooblaščene za to delo

  OPOZORILO

  Vsak, ki bo delal posredno ali neposredno, kot varilec ali kot pomočnik pri elektroobločnem varjenju, mora obvezno podrobno poznati te predpise, se mora obvezno po njih ravnati, bo pa moral iz te snovi polagati ustrezen izpit.

  Opomba: Če se boste ravnali po teh navodilih se boste pri delu počutili varne in zadovoljne. Samo s pravilnim delom, ob upoštevanju teh in drugih varnostnih navodil, se boste izognili številnim neprijetnostim in posledicam za vas same, za vašo družino pa tudi za organizacijo, za katero delate.