Reference

Po pogodbi skrbimo za 293 šolskih ustanov in v kolikor Vas zanimajo podrobne reference nam sporočite kje se nahajate in Vam bomo sporočili za katere ustanove skrbimo v Vaši okolici.
Pooblastila

Podjetje Borštnar & CO. Ljubljana je pooblaščeno za sledeče storitve:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS
  • Odločba – Dovoljenje za delo št. 10200-28/2012 z dne 12.12.2012
  • opravljanje periodičnih preiskav mikroklime v delovnem okolju
  • opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme
  • izdelovanje strokovnih podlag za Izjavo o varnosti
  • pripravljanje in usposabljanje delavcev za varno delo
Sklep ministra 102-02-009/2000-003:
  • Izvajanje pedagoško-andragoškega usposabljanja s preizkusom znanja za izobraževalce varnosti in zdravja ter požarne varnosti v podjetjih in ustanovah (9 dnevni – 70 urni) v sodelovanju z CTU GZS
  • Program je potrjen v obsegu, ki se nanaša na izobraževalce varnosti pri delu

Ministrstvo za obrambo RS – Uprava za zaščito in reševanje

  • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom: organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom: št pooblastila: 8450-73/2011-2-DGZR z dne 5. 1. 2012
  • Usposabljanje in preizkusi iz področja varstva pred požari