NAVODILA ZA VARNO DELO NA VRTALNEM STROJU

VRTALNI STROJ OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:

• Zlomi svedra med delom zaradi preobremenitve.
• Zaradi vrtenja orodja lahko pride do tega, da se na sveder navije obleka, lasje itd.
• Zaradi napačnega vpetja, lahko obdelovanec odleti z mize v delovni prostor.
• Pri vrtanju nekaterih materialov nastanejo dolgi odrezki, ki so zelo ostri.
• Drobni odrezki nekaterih materialov odletavajo daleč okoli stroja.
• Delavec se lahko spotakne ali spodrsne, če je okolica neurejena.
• Nevarnost električnega toka, zaradi poškodbe instalacije.

PRED DELOM

• Preveriti, Če je sveder pravi]no vpet.
• Preveriti, Če je obdelovanec pravilno vpet.
• Urediti delovno okolje.
• Nastaviti ustrezno višino zaradi drže telesa. (ergonomija)
• Zapeti delovno obleko in pokriti lase z ustreznim pokrivalom.
• Pripraviti omelo za odstranjevanje odrezkov.
• Odvisno od materiala,, ki ga vrta uporabiti zaščitna očala.
• Preveriti stanje električne instalacije.

MED DELOM

• Vrtati s tistim številom obratov, ki ustrezajo premeru svedra in trdoti materiala.
• Zagotoviti hlajenje in mazanje med obdelavo.
• Odstranjevati odrezke z ustreznim omelom.
• Pritisk na sveder mora biti zmeren in enakomeren, proti koncu pritisk zmanjšati.
• Če se sveder zatakne, ustaviti stroj in osvoboditi sveder z roko.
• Odrezke ne smemo odpihovati ali odstranjevati z roko.
• Obdelane predmete zlagaj na zato pripravljeno mesto.
• Če se hladilna tekoČina ali olje polije po tleh, ustavi stroj in uredi okolico.
• Število obratov menjamo samo, kadar stroj ne obratuje.
• V slučaju ogrožanja varnosti pritisniti tipko STOP. (velika rdeča tipka)

PO DELU

• Odstraniti orodje, ga očistiti in pospraviti na zato določeno mesto.
• Očistiti delovno mizo in okolico stroja.