NAVODILA ZA VARNO DELO Z VARILNIM APARATOM NA CO2

1. Nevarnosti pri delu:

• UV žarki, ki lahko ožgejo tudi osebe, ki so v bližini
• električni oblok povzroča poškodbe oči
• nevarnosti električnega toka
• zastrupitev s plini, ki nastanejo pri varjenju
• nevarnost požara ali eksplozije

2. Navodilo za varno delo:

• varilec naj nosi visoke zaprte čevlje, rokavice in pokrivalo, usnjen predpasnik in zaščitno masko
• varilec naj bo med varjenjem oblečen v delovno obleko iz težko gorljivih vlaken
• obleka naj bo suha, čista in ne preveč ohlapna, brez izrezov
• obleke iz umetnih vlaken, nizki čevlji in kratke rokavice niso primerne
• s strojem smejo upravljati samo primemo poučene osebe
• zadrževanje v delovnem območju med obratovanjem ni dovoljeno
• ne glejte naravnost v električni oblok, nastopi lahko nevarnost trenutne zaslepitve
• priporočljivo je, da so delavna mesta ločena z zaveso
• v prostorih kjer varimo, mora biti dovolj zračno
• zaželeno je odsesovanje
• odstranite gorljive materiale v krogu 5 m od mesta varjenja
• pripomočki za gašenje naj bodo v dosegu roke
• Po varjenju je potrebno še večkrat pregledati prostor
• prepovedano je varjenje na posodah z vnetljivimi tekočinami in posodah kjer so bile vnetljive tekočine
• jeklenke z zaščitnim plinom moramo čuvati pred mehanskimi poškodbami in pred preveliko vročino (max. 50C), prav tako jih moramo čuvati pred zmrzalijo
• poškodovane dele gorilnika, maso kabla, ali poškodovan omrežni priključek je potrebno takoj zamenjati
• v prostorih z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali ni dovoljeno variti
• zahtevnejše varjenje (tlačne posode, nosilne konstrukcije..), lahko varijo le varilci z atestom