NAVODILA ZA VARNO DELO Z VARILNIM APARATOM

VARILNI APARAT OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:

• Pri varjenju z zaščitnim plinom se zaradi visoke tokovne gostote sproščajo ultravijolični in infrardeči žarki.
• Električni oblok povzroča pršenje raztaljenega materiala z visoko temperaturo.
• Nevarnost opeklin ob ne uporabi zaščitne maske za varilce, z ustrezno zatemnitvijo.
• Nevarnost požara, če so v bližini vnetljive snovi.
• Nevarnost zadušitve, če prostor ni prezračevan. (CO2 je dva krat težji od zraka)
• Nevarnost velikega tlaka v jeklenki (150 bar), ob nepravilnem ravnanju z jeklenko.
• Nevarnost električnega toka ob nepravilni uporabi ali poškodbi instalacije.

PRED DELOM

• Pred začetkom dela z novim aparatom, pazljivo preberi navodila za uporabo.
• Varilni aparat uporabljaj samo za varjenje tistih materialov, za kar je namenjen.
• Preveri stanje električne instalacije. (kabli, vtičnica, vtikač, stikala)
• Namesti osebna zaščitna sredstva. (rokavice, predpasnik, varilni ščit...)
• Zaščiti delovno mesto s panoji.
• Uredi delovno okolje tako, da ni v bližini gorljivih materialov.
• Poskrbi za prezračevanje prostora.

MED DELOM

• Nastavljaj varilne parametre tako, daje varjenje kakovostno, zvar kvaliteten in pršenje tekoče kovine čim manjše.
• Pazi nase in na sodelavce, da ne pride do opeklin kože in oči.
• Če veliko variš, poskrbi za odsesovanje dimnih plinov.
• Pazi, kam odlagaš izdelke, ker so vroči.
• Ne opravljaj čiščenja ali popravljanja aparata.
• Pazi, kam padajo raztaljeni deli kovine, da ne povzročiš požara. (ustrezna tla)
• Ne zapuščaj aparata, če je vklopljen.
• Pazi na držo telesa med varjenjem, zaradi okvare hrbtenice.
• Pazi na klimo v prostoru.

PO DELU

• Ugasni glavno stikalo na varilnem aparatu in zapri glavni ventil na jeklenki.
• Vtikač iztakni iz vtičnice.
• Očisti aparat in kable umazanije.
• Občasno kontroliraj okolico ali je prišlo do požara kasneje. (Tleče krpe in podobno.)