NAVODILO ZA VARNO DELO S TRAČNO BRUSILKO

1. Nevarnosti pri delu:

• vrez v brusilni trak,
• odlet obdelovanca med brušenjem,
• odlet delčkov v delavčevo oko,

2. Varnostne naprave:

• zaščita pogonskih jermen,
• zaščita pogonskih kolutov,
• odsesovalna naprava,
• stikala za izklop brusilke.

3. Navodila za varno delo:

• pred zagonom stroja je treba pravilno nastaviti brusni trak ter namestiti varnostne naprave na stroj,
• po potrebi je potrebno pritrditi podlogo ali šablono,
• med samim delom moramo paziti, da z roko ne pridemo v dotik z brusnim trakom, posebno še pri obdelavi ozkih obdelovancev,
• vsako okvaro je potrebno takoj javiti neposrednemu vodji del,
• če odsesovanje prahu ne deluje, ne smemo delati z brusilko,
• pri menjavi brusnega traku moramo počakati, da se le—ta popolnoma ustavi,
• strogo je prepovedano čistiti in popravljati stroji med samim obratovanjem,
• okrog stroja moramo imeti vsaj 0,8 m prostega prostora,
• obdelovanca poleg stroja je treba zlagati do višine največ 1‚5 m,
• med transportiranjem je potrebno paziti na sodelavce,
• brusni trak mora biti zlepljen ravno in tako, da teče
• enakomerno in se na stroju ne more pretrgati,
• delavec mora opravljati vsa tista osebna zaščitna sredstva, katera so za to delovno mesto predpisana.
• delovna obleka mora biti tesno prilegajoča,