Varno delo s šivalnim strojem

1. Ne odstranjuj varovalne nožice in zaščite igelne gredi

2. Stroj je potrebno izključiti, ko se menja iglo, v času malice, odmorov in ob zaključku delovnega časa

3. Pogonske jermenice morajo biti zaščitene z kovinskimi okrovi

4. V primeru poškodbe na električnem vodniku, vtiču ali vtičnici, je potrebno prenehati z delom in obvestiti vzdrževalca o okvari

5. Zaščita spodnjega sukanca mora biti stalno nameščena med delovanjem stroja

6. Med menjavo igle, sukanca, jermena in drugih komponent stroja, mora biti stroj izklopljen