NAVODILO ZA VARNO DELO PRI STROJU ZA URAVNOVEŠANJE KOLES

Delo s strojem je nevarno:

• zaradi nepravilne pritrditve kolesa
• zaradi poškodovane elektroinštalacije
• zaradi neurejene okolice
• zaradi slabo vzdrževanega stroja
• če ni spuščen zaščitni pokrov

Pred delom se mora delavec prepričati:

• da je kolo pravilno in čvrsto pritrjeno na pritrdilno glavo
• da je pritrdilna glava s kolesom dobro in čvrsto pritrjena na os stroja
• da je elektro inštalacija nepoškodovana in zavarovana
• da je okolica stroja pospravljena

Med delom:

• da pred zagonom stroja spustimo zaščitni pokrov
• da ima delavec zapeto delovno obleko in rokave
• da de delavec ne zadržuje na strani stroja , kjer se vrti kolo
• da v slučaju okvare izključi glavno stikalo

Po delu:

• izključi glavno stikalo
• da očisti stroj in okolico ter pospravi orodje

Ob upoštevanju teh navodil je delavcu zagotovljeno varno delo!