NAVODILA ZA VARNO DELO S STROJEM - ZA SNEMANJE IN VGRADITEV AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK

DELO S STROJEM JE NEVARNO:

• zaradi nepravilno vpetega kolesa
• zaradi nestrokovnega dela
• zaradi okvare na inštalaciji

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

• da je kolo pravilno in čvrsto pritrjeno na pritrdilno glavo
• da je elektroinštalacija zavarovana in nepoškodovana

MED DELOM:

• da pred zagonom stroja pregleda pravilnost vpetega kolesa
• da ima delavec zapeto delovno obleko
• da v slučaju okvare izključi glavno stikalo

PO DELU

• izključi glavno stikalo
• da, očisti stroj in pospravi orodje

Ob upoštevanju teh navodil je delavcu zagotovljeno varno delo.