NAVODILO ZA VARNO DELO Z ROČNIM ORODJEM

1. Nevarnosti pri delu:

• vrezi v rezila,
• udarci z orodjem,
• padci orodja,
• opekline z orodjem,
• vbodi z orodjem,
• odleti delcev orodja ali obdelovancev,
• poškodbe z električnim tokom, zaradi poškodovanih inštalacij,

2. Navodila za varno delo:

• uporabljaj samo takšno orodje, katero ima pravo trdoto in katerih držala se dobro prilegajo dlani,
• uporabljaj samo takšno ročno orodje, ki ne daje isker, Če se v delovnem okolju nahajajo vnetljive in eksplozivne snovi,
• orodje redno vzdržuj in pregleduj, ter ga po potrebi takoj popravi ali zamenjaj,
• orodje redno čisti in ga primerno hrani,
• dovoljena je le namenska uporaba posameznega orodja,
• orodje polagamo le na zato določen prostor,
• posebno varuj rezila in konice orodij,
• prepovedano je nositi vsakršno orodje v žepih,
• ne polagaj orodja potek vrtljivih se strojnih delov,
• pri vzpenjanju po lestvah, plezanju, prenašaj orodje v posebni torbi,
• pri delu na višini mora biti orodje pritrjeno tako, daje zavarovano pred padcem v globino,
• ostri deli ročnega orodja morajo biti primerno pokriti,
• ročno orodje na električni ali pnevmatski pogon mora biti konstruirano in izdelano tako, da pri delu ne zahteva posebnega telesnega napora in, da ne pomeni nevarnost za življenje tistega, ki z njimi rokuje,
• mehanizirano orodje mora imeti ustrezne ročaje za prenašanje
• pri prenašanju ročnega orodja je le to prepovedano prenašati za priključni kabel,
• pri izklopu ročnega orodja moramo najprej počakati, da se vrtljivi deli ustavijo in šele takrat ga odložimo z rok,
• pri delu z ročnim orodjem je potrebno uporabljati zahtevana osebna zaščitna sredstva