NAVODILO ZA VARNO DELO - ROBNA FURNIRKA

1. Nevarnosti pri delu:

• poškodbe rok ob poseganju med podajalne naprave ali k vrtečim se rezilom,
• opekline ob dotiku z neizoliranim delom posode za gretje,
• udar električnega toka zaradi poškodovanih električnih delov

2. Varnostne naprave:

• varnostni pokrovi vrtečih se strojnih delov in rezil.
• termoregulacijsko stikalo,
• stop stikala za izklop v sili,
• termična izolacija vroči delcev,

3. Navodilo za varno delo:

• predno pričnemo z delom moramo pregledati, če so vse varnostne naprave nameščene na stroju,
• posebno je potrebno paziti, da podajalni in vlečni trak ne potegneta prstov oziroma rok v nevarno območje,
• pogonske verige in zobata kolesa morajo hiti zavarovane z ustreznim oklepom,
• krožne žage za čelni odrez furnirja morajo biti med delom zavarovane tako, da ostane nepokrit samo aktivni del rezila,
• rezila morajo biti pravilno nabrušena, nameščena in zanesljivo pritrjena,
• pred vstavljanjem ali uravnavanjem furnirja je treba stroj ustaviti in počakati toliko časa, da se kolesa za podajanje popolnoma ustavijo,
• na pokrovih rezervoarčkov za lepilo morajo biti toplotno izolirani ročaji tako, da ne pride do opeklin,
• strogo je prepovedano poseganje med gibajoče transportne naprave, k nezavarovanim delom rezil in podajalnim koleščkom ter k vročim delom (grelcev).
• pri obdelavi manjših kosov in prepovedana uporaba rokavic