Navodilo za varno delo z rezkalnim strojem

Nevarnosti pri delu!

• Vrteči se rezkar (orodje) lahko zagrabi prste delavca na stroju!
• Rezkar lahko zagrabi tudi obleko!
• Pri obdelavi malih kosov ali pri delu brez vodilne plošče, lahko roka
• Zaide na rezkar!
• Med obdelavo se lahko obdelovanec zatakne ali odleti nazaj!
• Ne sme se ustavljati rezkarja z roko ali predmeti!
• Ostružki lahko priletijo delavcu v oko!
• Če je rezkar poškodovan, lahko kovinski delec odleti v delavca!
• Okoli stroja se ne sme zadrževati več ljudi, pač pa le tisti, ki dela!
• Poškodovani deli električne opreme so nevarni!
• če okoli stroja ne pospravljeno, obstaja možnost padcev in poškodb!

Navodila za varno delo!

• Pred pričetkom dela namesti ustrezno varovalno napravo!
• Pri delu z rezkarjem nosi oprijeto in zapeto delovno obleko!
• Pri obdelavi malih kosov, in kadar bi prišle roke preblizu rezkarja, uporabljaj ustrezna pomagala!
• Pri obdelovanju zaobljenih kosov uporabljaj naslone in vodila!
• Ne nameščaj rezkarja sam, ampak prepusti to delo učitelji!
• Ko si izključil stroj, ne ustavljaj rezkarja z roko, temveč z zavoro; če je ni, pusti rezkar da se sam ustavi!
• Uporabljaj naprave, ki preprečujejo odletavanje rezkalnih kosov nazaj. Stoj ob strani, ne pa za obdelovancem!
• Vključi odsesovalno napravo!
• Delovna miza mora biti čista, ostružke odstranjujemo z omelom!
• Če se oddaljiš od stroja le za kratek čas, ga ustavi!
• Preden nameščaš nov rezkar, preglej če ni poškodovan! Če opaziš najmanjše poškodbe, ga ne smeš uporabiti oz. Montirati na stroj!
• Pazi, da pri nameščanju rezkarja, ti ali kdo drug ne požene stroja!
• Ne delaj s strojem, če opaziš poškodovana stikala ali kabel!
• Materiale in kose skladaj na urejen za to določen prostor!
• Karkoli ne veš o delovanju in uporabi stroja vprašaj nadrejenega!

Pred pričetkom dela preglej:

• Če je rezkar dovolj dobro pritrjen in se rad vrti.
• Če je nameščena varnostna naprava: če je montirano vodilo, varnostni zaslon okoli rezkarja, razni nasloni in ostala oprema.
• Če je delovna miza čista in nepoškodovana in v pravem nivoju.
• če so pri roki pomagala za majhne kose in metlica za čiščenje žaganja.
• Če je električna instalacija v redu.
• Če je okoli stroja prosta, čista in vzdrževana.
• Če ni v bližini ljudi, če se jih opozori, da se odstranijo.
• Če je zadostna razsvetljava.
• Če deluje odsesovalni sistem.