NAVODILO ZA VARNO DELO - PORAVNALNI SKOBELJNI STROJ

1. Nevarnosti pri delu:

• odlet slabo vpetih nožev iz skobeljne glave,
• povratni udarec obdelovanca,
• poškodba rok ob dotiku z rezili,
• poseganje k pogonskimi napravami,

2. Varnostne naprave:

• premična, nastavljiva zaščita nad vretenom,
• stransko vodilo,
• zaščita pogonskih jermen,
• vijaki za vpenjanje nože,¬
• odsesovanje prahu,
• podajalna naprava,
• pomožno pomagalo za potiskanje kratkih obdelovancev,

3. Navodilo za varno delo;

• pred pričetkom dela je potrebno pregledati nameščenost in pritrjenost rezil in vodil na stroju, ter pravilno primaknjenost mize k rezilom in nastavitev debeline skobljanja,
• vodilo mora biti gladko, izdelano iz enega kosa in visoko vsaj toliko, kolikor je debelina materiala, ki je v obdelavi,
• rezila morajo biti ostra, pravilno vstavljena v skobeljno glavo in dobro pritrjena (vstavljati in pritrjevati jih sme samo strokovno usposobljeni delavec, ki je določen za tako delo).
• pri obdelavi kosov lesa tanjših od 25 mm, mora biti skobeljna glava vse do vodila povsem pokrita z varnostno napravo (premična zaščita).
• pri obdelavi kosov lesa debelejših od 25 mm je potrebno:
  o Obdelovanec potiskati v stroj tik ob vodilu.
  o Del osi z rezili, na katerih se ne dela, mora biti pokrit z varnostno napravo,
  o Reža med spodnjim robom zaščitne letve in obdelovalno mizo ne sme presegati 3 mm.
• poravnavanje obdelovancev krajših od 30 cm je dovoljeno samo z uporabo ustreznih pomagal (deščica z ročajem in podaljšanim zadnjim robom),
• delovna miza stroja mora biti čista in gladka,
• med delom ni dovoljeno stati v linij z obdelovancem ( telo obdelovanca mora biti izven območja povratnih udarcev).
• pogonske naprave morajo biti zaprte z ustreznim oklepom.
• pri obdelavi manjših kosov je prepovedana uporaba rokavic.