NAVODILA ZA VARNO DELO S PESKALNIKOM

PESKALNIK OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:

• Razbitje stekla na oknu kabine zaradi neupoštevanja varnega dela.
• Poškodbe rok zaradi obrabljenih gumijastih rokavic.
• Nevarnost električnega toka.
• Nevarnost zaradi visokega zračnega tlaka.
• Uhajanje peska iz kabine zaradi uničenih filtrov, okvari dihala.
• Nevarnost posebnih odpadkov, če odstranjujemo nevarne in zdravju škodljive snovi.

PRED DELOM

• Pred začetkom dela na novi napravi, pazljivo preberi navodila za uporabo.
• Vizualno preglej osebna zaščitna sredstva.(rokavice, steklo na oknu...)
• Dobro zapri vrata kabine za peskanje.
• Nastavi regulator tlaka maksimalno na 7 bar.
• Nastavi razmerje med zrakom in sredstvom za peskanje.
• Vklopi elektriko.(glavno stikalo)
• Vklopi razsvetljavo in motor ventilatorja.

MED DELOM

• Skozi odprtine za roke z rokavico primi peskalno pištolo.
• Pohodi nožni pedal, da se prične peskanje.
• Razdalja peskalne šobe od obdelovanca naj bo od 100 do 200 mm.
• Opazuj statični tlak znotraj sistema in ga po potrebi nastavi. (dobra ali slaba vidljivost)
• Kontroliraj nastavitev razmerja med peskom in zrakom.
• Pazi, da snop peska ne obrneš proti oknu. (lahko se razbije steklo na oknu)
• Kontroliraj klimo v okolici peskalnika. (prah v okolici je škodljiv za dihala)
• Pazi na držo telesa, zaradi okvare hrbtenice. (ergonomija)

PO DELU

• Izklopi elektriko.
• Zapri dovod komprimiranega zraka.
• Sprazni zbiralno posodo za prah. (pesek se med delom drobi)
• POZOR! če so pri peskanju odstranjene nevarne snovi in zdravju škodljive snovi, spada prah pod posebne odpadke.
• Preglej filter vložke in po potrebi zamenjaj.
• Preglej stekleno okno kabine in po potrebi zamenjaj.