OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA NA POSAMEZNIH DELOVNIH MESTIH - ODREZAVANJE REZANJE

A. Nevarnosti pri delu

Če nevarnosti, do katerih lahko pride pri različnih postopkih rezanja in odrezavanja, ni mogoče odvrniti z drugimi varstvenimi ukrepi pri delu, morajo učenci imeti na voljo in seveda tudi uporabljati ustrezna sredstva za osebno varstvo, da lahko zavarujejo svoj organizem in dele telesa.
Učenci v kovinsko predelovalni industriji mora imeti ustrezno delovno obleko, delovni pajac ali suknjič in hlače. Ker ima večina obdelovalnih strojev vrteče se dele, morajo učenci na teh strojih uporabljati kape, čepice, rute ali podobna sredstva za pokrivanje glave, da jim med opravljanjem dela ne bi potegnilo v stroje las. Za zavarovanje rok pred mehaničnimi poškodbami uporabljajo učenci pri rezanju in odrezavanju, kadar je to potrebno, usnjene rokavice, za zavarovanje nog oziroma stopal pa usnjene čevlje ali pa usnjene ali gumijaste čevlje z jeklen kapico.
Za zavarovanje oči pri delih, kjer preti nevarnost poškodbe zaradi drobnih delcev, ki priletijo z manjšo hitrostjo iz čelne smeri (npr. pri sekanju), morajo imeti učenci, na razpolago varstvena očala.Posebna varstvena očala z bočnim ščitnikom morajo imeti učenci, ki delajo na strojih ( pri vrtanju, brušenju), kjer preti nevarnost poškodbe zaradi drobnih delcev, ki lahko priletijo z veliko hitrostjo z več strani.

B. Navodila za varno delo

Pri delu na obdelovalnem stroju upoštevaj:
l) Nikoli ne vklapljaj stroja, preden ga dobro poznaš!
2) Ne obremenjuj obdelovalnega stroja bolj kot zmore!
3) Pazi na red na stroju in v orodni omarici!
4) Pred pričetkom dela namesti zaščitne naprave v pravilni položaj! Nikoli ne odstranjuj samovoljno zaščitnih naprav!
5) Vedno delaj le s primerno naostrenim i rezalnimi orodji!
6) Nikoli ne odstranjuj odrezkov z obdelovalnega stroja z golimi rokami!
7) Primerno vzdržuj obdelovalni stroj z mazanjem in čiščenjem, vendar samo kadar stroj miruje!
8) Če se stroj pokvari, ga ne popravljaj sam, temveč okvaro javi vzdrževalcu!