NAVODILO ZA VARNO DELO - MOZNIČARKA

1. Nevarnosti pri delu:

• poškodbe prstov rok ob posegu v nevarno območje stroja,
• stisk roke med obdelovancem in pritisnimi bati,
• odlet obdelovanca v telo delavca,
• poškodba oči od drobnih lesenih delcev,

2. Varnostne naprave:

• zaščitni oklepi in pokrovi, kateri prekrivajo vrteče, gibajoče in rotirajoče dele stroja,
• stop stikalo (izklop v sili),
• odsesovalna naprava,

3. Navodilo za varno delo:

• pred pričetkom dela se moramo prepričati, če so vsi svedri pravilno vpeti in dobro nabrušeni,
• vpenjalni bati morajo biti zanesljivo pritrjeni, da se med delom ne morejo premikati,
• poseganje v neposredno bližino rezil in drugih gibajočih se delov je strogo prepovedano,
• vrtalne glave, ki za opravljanje delovne operacije niso potrebne, morajo biti izključene (v mirovanju), rezila pa odstranjena,
• med delom na mozničarki je potrebno zlasti paziti, da roka ne pride pod vpenjalni bat,
• pokrovi odprtin v ohišju stroja morajo biti med obratovanjem zaprti in pritrjeni,
• po končanem delu je potrebno stroj zlasti pa vodila vrtalnih glav temeljito očistiti,
• pri vrtanju je prepovedana uporaba rokavic,