NAVODILO ZA VARNO DELO - MIZNI REZKAR

1. Nevarnosti pri delu:

• povratni udarec obdelovanca,
• poseganje k pogonskim napravam,
• lom enega ali več zob na vrtečem se rezilu (odlet rezila v delavčevo telo),
• dotik rok z vrtečim se rezilom,
• poškodba delavčevega očesa.

2. Varnostne naprave:

• varovalna kapa nad rezilom, ki ga mora popolnoma pokrivati,
• premakljivo kovinsko ali leseno vodilo ki služi za varno vodenje obdelovancev,
• vodilni obroč pod ali nad rezkalnimi noži,
• vpenjalna šablona za varno pritrditev obdelovancev,
• odsesovalne naprave,
• varnostni obroč ali kos za varovanje pred dotikom vretena,
• podajalna naprava, ki popolnoma onemogoča dotik z rezilom,
• vpenjalni voziček za obdelavo čelnega lesa,
• zaščita pogonskih jermen,
• varovalni glavniki za obdelavo ozkih obdelovancev,
• električna zavora delovnega vretena.

3. Navodila za varno delo

Pred pričetkom dela je potrebno pregledati:

• ali je izbira rezila pravilna (glede na vrsto dela, potrebno število vrtljajev in konstrukcijo stroja)
• ostrina in stanje rezila ter pravilna namestitev in pritrditev,
• namestitev in pritrditev vodil, varovalnih in podajalnih naprav.
• pritrjenost in centričnost rezila in delovnega vretena,
• ali ni os stroja fiksirana z zatičem ali zavoro,
• ali je ureditev delovnega mesta v skladu z navodili za varno delo.

Pri rezkanju ob vodilni letvi je potrebno upoštevati:

• vodilna letev mora biti gladka, vsaj toliko dolga, kot je delovna miza in visoka najmanj do polovice debeline ali širine obdelovanca,
• na površini vodilne letve ob kateri drsi obdelovanec, ne sme biti večjih odprtin ali drugih ovir, v katere bi se lahko obdelovanec zataknil,
• reže ob izstopajočem delu rezila ne smejo biti široke od 5 mm,
• gornji del rezila mora biti pokrit s polkrožnim zaslonom iz jeklene pločevine.

Pri rezkanju je prepovedana uporaba rokavic.