NAVODILA ZA VARNO DELO - KOTNI BRUSILNIK

1. Nevarnosti pri delu:

• delo brez zaščitnih očal (poškodbe oči zaradi brusnih isker in ostružkov)
• ukleščenje delovnega stroja
• prevelik pritisk
• uporaba rezne plošče kot brusne

2. Navodilo za varno delo:

• brusna plošča mora biti nepoškodovana in primera za delo
• rezna plošča se sme uporabljati samo za žaganje
• brusna plošča se sme uporabljati samo za brušenje
• pazite na dovoljeno število obratov
• izdelek mora biti zanesljivo pritrjen
• uporabljajte zaščitna očala
• ne nosite širokih oblačil
• ne odstranjujte zaščitnega zaslona
• neučinkovita uporaba, npr.plošče žage, je pogosto vzrok težje poškodbe
• delovni položaj plošče pri grobi obdelavi mora biti takšen, da plošča ne zavzema glede na površino manjšega kota od 30 stopinj. Premajhen delovni kot pripelje do robnih poškodb plošče
• pri žaganju materiala, pri katerem nastaja veliko prahu (ploščice, kamen itd.), uporabljajte zaščitno masko za prah ali pa uporabljajte mokri postopek brušenje z uporabo FI - zaščitne varnostne sklopke.