NAVODILA ZA VARNO DELO NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU

Za varno delo na hidravličnem krivilnem stroju je potrebno upoštevati naslednja navodila:

• stroj lahko uporablja le delavec, ki je predhodno poučen o delovanju stroja in načinu uporabe
• učenci delajo na stroju le ob prisotnosti učitelja
• delovno mesto ob stroju mora biti urejeno tako, da ni ogrožena varnost delavca na stroju in varnost sodelavcev
• pred pričetkom dela obvezno preveriti pravilnost delovanja stroja in varovalnih naprav
• v primeru ustavitve stroja (prekinitev električnega toka ali podobno) ga moramo takoj izključiti iz omrežja, da ne pride do samoaktivranja
• v primeru popravila stroja odviti varovalko stroja in
• “STROJ V OKVARI”
• delavec mora pri delu uporabljati zaščitna sredstva kot so:
• delovno obleko, usnjene rokavice in zaščitno obutev.
• pri manjših obdelovancih je obvezna uporaba dvoročnega varnostnega vklopa stroja
• delavec mora paziti da pehalo stiskalnice z upogibnim pestičem ne dviguje večje kot je potrebno
• delavec mora zapustiti delovno mesto urejeno, stroj izključiti in ga očistiti
• za vse nejasnosti glede uporabe stroja je delavec oziroma učenec dolžan poiskati
• pojasnila pri mojstru oziroma učitelju