NAVODILO ZA VARNO DELO S HIDRAVLIČNO STISKALNICO

1. Nevarnosti pri delu

• nevarnost stiska prstov oziroma roke v primeru, da bi zašli v nevarno območje stiskalnice, ko le ta opravlja delovni gib,
• nevarnost opeklin v primeru, da delavec pride v stik z vročimi deli stiskalnice,
• izlet predmetov iz stiskalnice pri stisnjenju,
• padci predmetov na delavca pri vlaganju in izlaganju,

2. Varnostne naprave:

• zaščitni pokrovi oklepi,
• zaščitne mreže, ki preprečujejo dotik z vročimi deli,
• stikala, ki preprečujejo, da bi delavec posegel v nevarno območje ko ta opravi stiskanje,

3. Navodila za varno delo:

• pred pričetkom dela je potrebno prekontrolirati pritrjenost šablon,
• predno pričnemo z delom na stiskalnici je potrebno počakati, da temperatura olja doseže ustrezno temperaturo,
• predno pričnemo z vlaganjem v stiskalnico, se moramo prepričati, če so zaščitne naprave nameščene,
• ko vključimo delovni gib stiskalnice je potrebno, da delavec, ki je na nasprotni strani nebi imel kateri del telesa v nevarnem območju stroja,
• v primeru, da pride do kakršnih koli napak na stiskalnici, je potrebno prekiniti z delom ter obvestiti nadrejenega,
• če opazimo, da stiskalnica pušča olje, je potrebno prekiniti z delom in napako opraviti,
• če pride do razlitja olja, je potrebno le — to posuti z žaganjem ter prostor počistiti.
• pri stiskanju mora delavec stati na takšni varnostni razdalji, da morebiten izlet ne poškoduje delavca,