Navodilo za varno delo z električnimi ročnimi strojčki

• Za vse strojčke na električni pogon (vrtalni strojčki, žaga, vbodna žaga, brusilni strojček, skobeljni strojček in ostali) veljajo ista pravila za varno delo, kot za večje stroje!
• Učenec brez dovoljenja učitelja strojčkov ne sme vključiti in opravljati dela z njimi!
• Pred pričetkom dela je potrebno pregledati, če so ročni električni strojčki nepoškodovani (stikala, kabel, ohišje, vtičnica, zaščita in ostalo)!
• Nastavek na pogonski del strojčka (npr. Vbodna žaga, krožna
• Žaga in ostali) morajo biti montirani tako, da so fiksno pritrjeni
• In v uporabi predstavljajo celoto. Spojni elementi morajo biti
• Nepoškodovani!
• Uporaba strojčkov je dovoljena le na delovnih površinah in ne prosto po prostoru!
• V kolikor strojček nima dovolj moči, zaradi načina dela ali materiala, ga ne pritiskaj v obdelovanec, ker lahko pride 00 poškodb!
• Vsi nastavki na pogonski del strojčka morajo imeti ustrezne
• Varnostne naprave:
• Krožna žaga: zaščito žagnega lista, razporni klin, vodilo,
• Brusilni strojček: plexi zaščita brusnega koluta, nastavek za obdelovanec,
• Vbodna žaga: dovolj pritrjena žagica v glavi, (paziti pri delu,
• Ker se vbodne žagice ne da zaščititi)
• Skobeljni strojček: paziti na odprti del rezila-ne polagaj
• Strojčka, ko se deluje
• Vrtalni strojček: pravilno montirana glava in vpet sveder:
• Preglej, da sveder ni poškodovan
• Karkoli ne veš o delovanju in uporabi strojčka, vprašaj nadrejenega oz. Učitelja!
• Ker so različni sistemi spajanja delov strojčkov, se pridržujmo navodil proizvajalca, ki jih pozna učitelj!
• Strojčke vključujemo in izključujemo le s stikalom, ne z vlečenjem kabla iz vtičnice!
• Če te sošolci motijo pri delu, moraš izključiti strojček in o tem obvestiti učitelja!
• V učilnici za tehnični pouk oz. V delavnici ni prostora za šale in igre. Obvezno se morate pridrževati navodil učitelja in navodil za varno delo z stroji!