NAVODILO ZA VARNO DELO - BRUSILNI BOBEN IN BRUSILNA PLOŠČA

1. Nevarnosti pri delu:

• odrgnine in vrezi rok oh vrtečih se brusnih kolutih,
• poškodbe rok ob nezavarovanih pogonskih napravah.
• poškodbe oči ob naletu delcev, ki nastajajo pri brušenju,

2. Varnostne naprave:

• zaščita pogonskih jermen,
• odsesovanje lesnega prahu,
• pritrdilni obroč,
• varovanje proti odvitju kolutov,

3. Navodilo za varno delo;

• pred pričetkom dela je potrebno urediti delovno v skladu s splošnimi navodili za varno delo,
• pregledati je potrebno nameščenost in pritrjenost zaščite pogonskih jermen, odsesovalnih naprav ter kolutov,
• palete z neobdelanimi in obdelanimi elementi moramo postaviti v pravilni oddaljenosti od stroja,
• pri menjavi brusnega papirja je potrebno pritrdilni obroč dobro pritrditi,
• spodnja polovica brusnih kolutov mora biti zaprta z odsesovalno zaščitno napravo,
• pogonske naprave morajo biti zaprte z varnostnimi oklepi,
• ob odvijanju matic za pritrditev koluta je potrebno glavno os blokirati z ustrezno zavoro ali zatičem,
• kadar se med obratovanjem pretrga brusilno platno ali popusti filc na kolutu, je potrebno kolut zamenjati
• po končanem delu je potrebno očisti stroj in urediti delovno mesto
• delavec mora uporabljati prilegajočo delovno obleko