NAVODILA ZA VARNO DELO PRI DVIGANJU VOZILA

Delo z dvigalom je nevarno v primeru:

• nepravilne nastavitve nosilnih ročic dvigala
• nezavarovanih prenosov dvigala
• poškodovane etektroinstalacije
• neurejene okolice dvigala
• slabega oziroma neustreznega vzdrževanja dvigala
• spremembe težišča pri demontaži in montaži posameznih delov vozila

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

• da je okolica dvigala čista in urejena
• da je vozilo pravilno postavljeno (težišče vozila mora biti pri nosilnih stebrih dvigala)
• da so vsi mehanski prenosi zavarovani z zaščitnimi pokrovi
• da je elektroinstalacija nepoškodovana in zavarovana
• da so nosilne ročice dvigala pravilno nastavljene (krožniki z gumijasto oblogo morajo biti postavljeni na mesta,
   ki jih je proizvajalec vozila predvidel za dviganje)

MED DELOM:

• dovoljena nosilnost dvigala se ne sme prekoračiti
• vozilo dvignemo od tal in preverimo ali je vozilo trdno in varno na nosilcih ter šele nato dvignemo na želeno višino
• vozilo je potrebno med dviganjem oziroma med spuščanjem neprestano opazovati
• pri demontaži in montaži težjih delov upoštevati spremembo težišča vozila
• vožnja oseb v ali izven vozila je prepovedana
• varnostne naprave je prepovedano izključevati
• v slučaju okvare izključi glavno stikalo

PO DELU:

• izključiti glavno stikalo
• postaviti nosilne ročice na predvideno mesto za prazno dvigalo
• očistiti dvigalo in okolico
• po potrebi namazati gibljive dele dvigala

OB UPOŠTEVANJU NAVODIL JE DELAVCU ZAGOTOVLJENO VARNO DELO.