NAVODILA ZA VARNO DELO NA VRTALNEM STROJU

VRTALNI STROJ OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:

 • Zlomi svedra med delom zaradi preobremenitve.
 • Zaradi vrtenja orodja lahko pride do tega, da se na sveder navije obleka, lasje itd.
 • Zaradi napačnega vpetja, lahko obdelovanec odleti z mize v delovni prostor.
 • Pri vrtanju nekaterih materialov nastanejo dolgi odrezki, ki so zelo ostri.
 • Drobni odrezki nekaterih materialov odletavajo daleč okoli stroja.
 • Delavec se lahko spotakne ali spodrsne, če je okolica neurejena.
 • Nevarnost električnega toka, zaradi poškodbe instalacije.

PRED DELOM:

 • Preveriti, Če je sveder pravi]no vpet.
 • Preveriti, Če je obdelovanec pravilno vpet.
 • Urediti delovno okolje.
 • Nastaviti ustrezno višino zaradi drže telesa. (ergonomija)
 • Zapeti delovno obleko in pokriti lase z ustreznim pokrivalom.
 • Pripraviti omelo za odstranjevanje odrezkov.
 • Odvisno od materiala,, ki ga vrta uporabiti zaščitna očala.
 • Preveriti stanje električne instalacije.

MED DELOM:

 • Vrtati s tistim številom obratov, ki ustrezajo premeru svedra in trdoti materiala.
 • Zagotoviti hlajenje in mazanje med obdelavo.
 • Odstranjevati odrezke z ustreznim omelom.
 • Pritisk na sveder mora biti zmeren in enakomeren, proti koncu pritisk zmanjšati.
 • Če se sveder zatakne, ustaviti stroj in osvoboditi sveder z roko.
 • Odrezke ne smemo odpihovati ali odstranjevati z roko.
 • Obdelane predmete zlagaj na zato pripravljeno mesto.
 • Če se hladilna tekoČina ali olje polije po tleh, ustavi stroj in uredi okolico.
 • Število obratov menjamo samo, kadar stroj ne obratuje.
 • V slučaju ogrožanja varnosti pritisniti tipko STOP. (velika rdeča tipka)

PO DELU:

 • Odstraniti orodje, ga očistiti in pospraviti na zato določeno mesto.
 • Očistiti delovno mizo in okolico stroja.