NAVODILA ZA VARNO DELO Z VARILNIM APARATOM NA CO2

1. Nevarnosti pri delu:

 • UV žarki, ki lahko ožgejo tudi osebe, ki so v bližini
 • električni oblok povzroča poškodbe oči
 • nevarnosti električnega toka
 • zastrupitev s plini, ki nastanejo pri varjenju
 • nevarnost požara ali eksplozije

2. Navodilo za varno delo:

 • varilec naj nosi visoke zaprte čevlje, rokavice in pokrivalo, usnjen predpasnik in zaščitno masko
 • varilec naj bo med varjenjem oblečen v delovno obleko iz težko gorljivih vlaken
 • obleka naj bo suha, čista in ne preveč ohlapna, brez izrezov
 • obleke iz umetnih vlaken, nizki čevlji in kratke rokavice niso primerne
 • s strojem smejo upravljati samo primemo poučene osebe
 • zadrževanje v delovnem območju med obratovanjem ni dovoljeno
 • ne glejte naravnost v električni oblok, nastopi lahko nevarnost trenutne zaslepitve
 • priporočljivo je, da so delavna mesta ločena z zaveso
 • v prostorih kjer varimo, mora biti dovolj zračno
 • zaželeno je odsesovanje
 • odstranite gorljive materiale v krogu 5 m od mesta varjenja
 • pripomočki za gašenje naj bodo v dosegu roke
 • Po varjenju je potrebno še večkrat pregledati prostor
 • prepovedano je varjenje na posodah z vnetljivimi tekočinami in posodah kjer so bile vnetljive tekočine
 • jeklenke z zaščitnim plinom moramo čuvati pred mehanskimi poškodbami in pred preveliko vročino (max. 50C), prav tako jih moramo čuvati pred zmrzalijo
 • poškodovane dele gorilnika, maso kabla, ali poškodovan omrežni priključek je potrebno takoj zamenjati
 • v prostorih z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali ni dovoljeno variti
 • zahtevnejše varjenje (tlačne posode, nosilne konstrukcije..), lahko varijo le varilci z atestom