NAVODILA ZA VARNO DELO Z VARILNIM APARATOM

VARILNI APARAT OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:

 • Pri varjenju z zaščitnim plinom se zaradi visoke tokovne gostote sproščajo ultravijolični in infrardeči žarki.
 • Električni oblok povzroča pršenje raztaljenega materiala z visoko temperaturo.
 • Nevarnost opeklin ob ne uporabi zaščitne maske za varilce, z ustrezno zatemnitvijo.
 • Nevarnost požara, če so v bližini vnetljive snovi.
 • Nevarnost zadušitve, če prostor ni prezračevan. (CO2 je dva krat težji od zraka)
 • Nevarnost velikega tlaka v jeklenki (150 bar), ob nepravilnem ravnanju z jeklenko.
 • Nevarnost električnega toka ob nepravilni uporabi ali poškodbi instalacije.

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

 • Pred začetkom dela z novim aparatom, pazljivo preberi navodila za uporabo.
 • Varilni aparat uporabljaj samo za varjenje tistih materialov, za kar je namenjen.
 • Preveri stanje električne instalacije. (kabli, vtičnica, vtikač, stikala)
 • Namesti osebna zaščitna sredstva. (rokavice, predpasnik, varilni ščit...)
 • Zaščiti delovno mesto s panoji.
 • Uredi delovno okolje tako, da ni v bližini gorljivih materialov.
 • Poskrbi za prezračevanje prostora.

MED DELOM:

 • Nastavljaj varilne parametre tako, daje varjenje kakovostno, zvar kvaliteten in pršenje tekoče kovine čim manjše.
 • Pazi nase in na sodelavce, da ne pride do opeklin kože in oči.
 • Če veliko variš, poskrbi za odsesovanje dimnih plinov.
 • Pazi, kam odlagaš izdelke, ker so vroči.
 • Ne opravljaj čiščenja ali popravljanja aparata.
 • Pazi, kam padajo raztaljeni deli kovine, da ne povzročiš požara. (ustrezna tla)
 • Ne zapuščaj aparata, če je vklopljen.
 • Pazi na držo telesa med varjenjem, zaradi okvare hrbtenice.
 • Pazi na klimo v prostoru.

PO DELU:

 • Ugasni glavno stikalo na varilnem aparatu in zapri glavni ventil na jeklenki.
 • Vtikač iztakni iz vtičnice.
 • Očisti aparat in kable umazanije.
 • Občasno kontroliraj okolico ali je prišlo do požara kasneje. (Tleče krpe in podobno.)