NAVODILO ZA VARNO DELO S TRAČNO BRUSILKO

1. Nevarnosti pri delu:

 • vrez v brusilni trak,
 • odlet obdelovanca med brušenjem,
 • odlet delčkov v delavčevo oko,

2. Varnostne naprave:

 • zaščita pogonskih jermen,
 • zaščita pogonskih kolutov,
 • odsesovalna naprava,
 • stikala za izklop brusilke.

3. Navodila za varno delo:

 • pred zagonom stroja je treba pravilno nastaviti brusni trak ter namestiti varnostne naprave na stroj,
 • po potrebi je potrebno pritrditi podlogo ali šablono,
 • med samim delom moramo paziti, da z roko ne pridemo v dotik z brusnim trakom, posebno še pri obdelavi ozkih obdelovancev,
 • vsako okvaro je potrebno takoj javiti neposrednemu vodji del,
 • če odsesovanje prahu ne deluje, ne smemo delati z brusilko,
 • pri menjavi brusnega traku moramo počakati, da se le—ta popolnoma ustavi,
 • strogo je prepovedano čistiti in popravljati stroji med samim obratovanjem,
 • okrog stroja moramo imeti vsaj 0,8 m prostega prostora,
 • obdelovanca poleg stroja je treba zlagati do višine največ 1‚5 m,
 • med transportiranjem je potrebno paziti na sodelavce,
 • brusni trak mora biti zlepljen ravno in tako, da teče
 • enakomerno in se na stroju ne more pretrgati,
 • delavec mora opravljati vsa tista osebna zaščitna sredstva, katera so za to delovno mesto predpisana.
 • delovna obleka mora biti tesno prilegajoča,