Varno delo s šivalnim strojem

  1. Ne odstranjuj varovalne nožice in zaščite igelne gredi.
  2. Stroj je potrebno izključiti, ko se menja iglo, v času malice, odmorov in ob zaključku delovnega časa.
  3. Pogonske jermenice morajo biti zaščitene z kovinskimi okrovi.
  4. V primeru poškodbe na električnem vodniku, vtiču ali vtičnici, je potrebno prenehati z delom in obvestiti vzdrževalca o okvari.
  5. Zaščita spodnjega sukanca mora biti stalno nameščena med delovanjem stroja.
  6. Med menjavo igle, sukanca, jermena in drugih komponent stroja, mora biti stroj izklopljen.