NAVODILO O VARNEM DELU S STROJEM ZA SUŠENJE PERILA

  1. Delo s strojem za sušenje perila smejo opravljati le delavci, ki so poučeni o varnem delu na teh strojih.
  2. Vlaganje perila in jemanje perila iz bobna sušilnega stroja je dovoljeno samo tedaj, ko boben sušilnega stroja miruje.
  3. Vrata bobna sušilnega stroja morajo biti varovana z varnostnim stikalom. Če se vrata bobna sušilnega stroja odprejo, se mora stroj v trenutku ustaviti. Ko so vrata stroja - bobna odprta, sušilni stroj ne sme obratovati. V kolikor obratuje, je treba delo s tem strojem prekiniti, ker je varnostno stikalo v okvari.
  4. Vsa dela na električni inštalaciji in napravah sušilnih strojev smejo opravljati le strokovno usposobljeni delavci električarji oziroma serviserji.
  5. Vsak sušilni stroj mora biti ozemljen - ničen.
  6. Če se ugotovi, da je ohišje sušilnega stroja pod napetostjo - trese, je treba delo takoj prekiniti, stroj izklopiti in o tem obvestiti odgovorno osebo.

  Prav tako je treba prenehati z delom na sušilnem stroju, če se iz sušilnega stroja (ohišja stroja) širi vonj po tleči gumi ali plastiki. Delo s sušilnim strojem je treba prekiniti takoj tudi, v kolikor se prekine prezračevanje sušilnega bobna (ventilacije).