NAVODILA ZA VARNO DELO NA STRUŽNICI

NEVARNOST ZA OPERATERJA PREDSTAVLJAJO:
 • Vrteči se deli stroja. ki lahko operaterja zgrabijo ali udarijo
 • Odrezki, ki so ostri in vroči in operaterja lahko porežejo in opečejo.
 • Neurejena in slabo razsvetljena okolica stroja, ki ovira operaterja pri njegovem delu
 • Nestrokovno in nespametno ravnanje operaterja ob stroju,

KAJ MORAMO VEDETI IN STORITI PRED ZAČETKOM DELA NA STRUŽNICI

 • Delo na stroju je dovoljeno le strokovno usposobljenim in pooblaščenim osebam.
 • Delo na stroju je prepovedano nepooblaščenim osebam, osebam ki so pod vplivom močnih zdravil, poživil, alkohola ali hudim stresom.
 • Na stružnici bomo delali oblečeni v ustrezni, prilegajoči zaščitni obleki.
 • Dolge lase, če jih imamo, bomo speli in zaščitili z ustreznim pokrivalom.
 • Preverili bomo izpravnost stroja ter prisotnost in izpravnost na njem montirane varovalne opreme. O odkritih neispravnostih ali okvarah takoj obvesti učitelja.
 • Pripravili potrebna osebna zaščitna sredstva in pomagala (zaščitna sredstva, kljuka za odrezke, merila).
 • Počistiti eventualno neurejeno okolico in prižgati potrebno razsvetljavo.
 • Za vpenjanje obdelovancev vedno uporabljaj le primerna pomagala.
 • Varovalne opreme s stružnice ni dovoljeno odstranjevati tudi ne z namenom izboljšanja pristopa ali preglednosti.
 • Preprečiti moramo tudi ali bi s svojim delom koga ovirali ali ogrožali
 • Bremen težjih od 25 kg ne dvigaj sam, pomaga naj ti sodelavec.
 • Okolica stroja naj bo čista urejena in razsvetljena, razlite tekočine takoj pobriši, obdelovance, orodja in izdelke pa odlagaj na zanje določena mesta.

KAJ MORAMO IN ČESA NE SMEMO STORITI MED DELOM NA STRUŽNICI

 • Ne zapuščaj stroja ko ta obratuje.
 • Ne puščaj ključa v vpenjalni glavi stružnice in ga ne vstavljaj v vpenjalno glavo, ko se ta vrti ali ustavlja.
 • Ne sklanjaj se nad vrteče dele stroja, ne dotikaj se jih in jih ne meri.
 • Skrbi da, so odrezki ugodnih oblik, se ne navijajo na obdelovanec in ne pršijo v okolico stroja.
 • Ne odstranjuj odrezkov z roko ali pihanjem, pač pa z ustreznim orodjem.
 • Ne čisti in ne popravljaj stroja med obratovanjem stroja.
 • Obdelovance in orodja odlagaj na, v ta namen določeno mesto.
 • Ob kakršni koli nejasnosti zahtevaj navodilo od predpostavljenega.

PO DELU JE POTREBNO:

 • Pregledati orodje ga odstraniti iz vpenjal in shraniti v omarico stroja.
 • Očistiti stružnico in okolico ter naoljiti vodila stružnice.
 • Izklopiti glavno stikalo in vsa mehanizirana podajna gibanja na stroju.

 

Ob upoštevanju teli navodil je delo na stroju varno. Zaradi neupoštevanja navodil za varno delo prevzemamo odgovornost za nastale posledice oh nezgodah. Odgovornost je materialna moralna lahko tudi kazenska.