NAVODILO ZA UPORABO ELEKTRIČNEGA ŠTEDILNIKA

Splošno

Električno ogrevani štedilniki morajo ustrezati veljavnim predpisom. Proizvajalec mora poleg garancijskega lista dostaviti tudi ustrezno listino, da je oprema varna in navodilo za varno delo.

Položaj in oznake stikal morajo biti takšne, da je možno takoj in nedvoumno ugotoviti njihov namen in stopnjo ogrevanja,

DELOVANJE GRELNIH PLOŠČ

Z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca izberite nivo gretja posamezne grelne plošče. Ob vklopu stikala se prižge kontrolna lučka, ki ugasne ko grelno ploščo izklopimo (gumb na poziciji “0”). Grelna plošča ima največjo moč, ko je stikalo v položaju “6” in najmanjšo ko je v položaju “1”. Po uporabi grelno ploščo vedno izključimo.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem moramo štedilnik odklopiti od omrežja (gumbi stikal morajo biti v pozicij “0”). Ostanke hrane obrišemo z grelnih plošč z vlažno krpo in očistimo s papirjem. Prekipelo hrano že med kuhanjem obrišemo z vlažno krpo. Za čiščenje nerjavečih delov uporabljamo toplo vodo, detergent in mehko krpo. Uporaba ostrih in grobih predmetov, žičnih gob in podobno ni dovoljena.

Opozorilo: Čiščenje zunanjih površin štedilnika z vodnim curkom je prepovedano, zaradi možnega vdora vode v aparat !
Prepovedano je vsako poseganje v notranjost aparata !
Pri delu pazimo, da se ne opečemo !

NAVODILA ZA VARNO DELO Z ROČNIM ORODJEM ZA RAZREZ IN PRIPRAVO MESA TER MESNIH IZDELKOV

 • Noži za rezanje mesa in mesnih izdelkov morajo imeti ročaj izdelan tako, da ne morejo prsti ali dlan zdrsniti na ostrino noža. Opremljeni morajo biti z varnostnim ročajem.
 • Kadar ne uporabljamo nožev, sekir in drugega nevarnega orodja, morajo biti spravljeni na varnem mestu (na polici za nože, v žepu za nože) in ne smejo prosto ležati naokrog.
 • Pri delu z noži, sekirami in drugimi nevarnimi orodji pazite na lastno varnost in na varnost drugih.
 • Posebno nevarno opravilo je odstranjevanje mesa in kosti, ker se prav pri tem delu delavec lahko poškoduje trebuh. Zaradi tega je pri takem opravilu obvezno uporabljati zaščitni mrežni predpasnik, ki mora segati globoko navzdol.
 • Priprava za shranjevanje nožev naj bo nameščena v dosegu delavca, spodaj odprta in lahko razstavljiva, da se enostavno čisti.
 • Za odlaganje sekire je treba predvideti pravilno oblikovan locen. Mesto za odlaganje sekire mora biti na takem mestu, da ni možnosti, da bi zaradi naključnega sunka, lahko sekira padla na tla in poškodovala mimoidoče.
 • S - kljuke za obešanje salam in drugih podobnih mesnih izdelkov morajo imeti tope konice.
 • S - kljuke za nasaditev mesa smejo imeti samo eno ostro konico, druga mora biti topa.
 • Zasukane S - kljuke za nasajanje mesa so varnejše kot nezasukane, poleg tega pa z njimi prihranimo pri prostoru.

NAVODILO ZA UPORABO PLINSKEGA ŠTEDILNIKA

 • Plinski štedilniki ustrezati veljavnim predpisom. Proizvajalec mora poleg garancijskega lista dostaviti tudi ustrezno listino, da je oprema varna.
 • Odprta plinska gorišča so pregledna, zato lahko nadzorujemo potek prižiganja gorilnika in opazujemo prižigalni plamenček.
 • Kadar pri štedilnikih ne vidimo posameznih gorilnikov, lahko plin uhaja in glede na to, da je v kuhinjah vedno dovolj vzrokov za vžig, lahko nastane eksplozija. To nevarnost lahko preprečimo s točno oznako položaja zapornih organov dalje z uporabo za varen vžig, s pravilnim odvajanjem plinov in skrbnim nadzorom.
 • Položaj in oznake stikal morajo biti takšne, da je možno takoj in nedvoumno ugotoviti njihov namen in stopnjo ogrevanja.

Prižiganje štedilnika

 • odpremo plin - ročko spodaj
 • gumb regulacijske pipe potisnemo proti elementu, ter obrnemo v levo na pozicijo (plamenček). V tem položaju z vžigalnikom ali vžigalico prižgemo prižigalni plamenček (gumb v tem položaju držimo še 20 sekund). Plamenček gori izpod nosilca pokrova in nam prižge plamen gorilca, če gumb plinske pipe obrnemo v levo na max. nivo gorenja. Po končani uporabi štedilnika je treba gumbe vseh stikal obrniti na “0”. O vsaki okvari je potrebno takoj obvestiti serviserja štedilnika oz. plinskih instalacij !
 • Pri odhodu domov zapremo plin !

Čiščenje

 • Čiščenje po vsaki uporabi.
 • Redno čistiti gorilnike, odprtine pokrova gorilnika, ter lovilec umazanij.
 • Ostanke brane odstranimo z raztopino detergenta, obrišemo z vlažno krpo in osušimo.
 • Periodični preizkus in pregled naprave je potrebno opraviti na 3 leta, kontrolo tesnosti plinske inštalacije pa na eno leto.

NAVODILO ZA UPORABO PLINSKEGA KOTLA

Delovanje kotla in opis rokovanja z aparatom

Vsak dan pred zagonom kotla odpremo pipo za izpust vode iz duplikatorja in ventil za dotok vode v duplikator. Ko iz kontrolne pipe priteče voda zapremo ventil za dotok vode v duplikator, nato pa zapremo tudi kontrolno pipo.

Prižiganje kotla

Gumb plinske pipe potisnemo proti aparatu in ga obrnemo v levo do položaja (plamenček). Istočasno pritisnemo gumb prižigalca, tako da se nam prižge večni plamenček. Gumb plinske pipe tiščimo še nekaj sekund (da se segreje kapilara termoelementa), nato ga spustimo. Z obračanjem gumba do položaja (veliki plamen) se prižge glavni gorilnik, ter lahko pričnemo z regulacijo moči. Tedaj je potrebno iz duplikatoija izpustiti zrak tako da pritisnemo vzvod vakuumskega ventila na varnostni armaturi. Varnostna armatura deluje z utežjo in ventilom za nadtlak in podtlak. Posledica segrevanja vode je njeno uparjanje v duplikatorju in ker je celotna posoda vključno z dnom obdana s paro je dosežena visoka stopnja izkoristka toplotne energije. Ko je dosežena stopnja močnega vretja, gumb plinske pipe obrnemo v položaj, ki označuje minimalno gorenje gorilnika. Za lažjo izpraznitev vsebine v kotlu je namenjena izpustna pipa na spodnjem delu kotla, katero odpremo tako, da njen ročaj za pol obrata obrnemo proti sebi. Pazimo, da nas ne opeče !

Čiščenje in vzdrževanje

Za nemoteno in dolgotrajno uporabo kotla moramo upoštevati naslednja navodila:
 • kotel redno čistiti ostankov hrane in izpirati s toplo vodo,
 • redno kontrolirati nivo vode v duplikatorju,
 • vse nerjaveče dele čistiti s krpami namočenimi v topli raztopini
 • detergentov, s kromovim praškom in podobnimi čistili.

Periodični preizkus in pregled izdelka je potrebno opraviti na tri leta, kontrolo tesnosti plinske inštalacije pa vsako leto.

NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNEGA KOTLA

Delovanje in opis rokovanja z aparatom

Vsak dan pred zagonom kotla odpremo pipo za izpust vode iz duplikatorja in ventil za dotok vode v duplikator. Ko iz kontrolne pipe priteče voda zapremo ventil za dotok vode v duplikator, nato pa zapremo tudi kontrolno pipo. Vklop kotla signalizira zelena kontrolna lučka, ko gumb termostatskega stikala obrnemo v položaj: - “4” – to je maksimalni nivo moči in vklopljeni so vsi trije grelniki plus kontrolni grelnik. Čez čas moramo iz duplikatorja spustiti zrak, kar storimo s pritiskom na vzvod vakumskega ventila na varnostni armaturi. Varnostna armatura deluje kot nadtlačni ventil z utežjo in ventilom za nadtlak in podtlak. Ko je dosežena stopnja močnega vretja pozicija “4” obrnemo gumb na pozicijo “3”. Pozicija “1-2” pa je lega regulacije za dogrevanje, oziroma pogrevanje hrane. Z lego gumba na poziciji “2-3” dosežemo enakomerno tiho vretje. Ko je vsebina v kotlu skuhana odpremo izpustno pipo, tako da obrnemo ročaj izpustne pipe za pol obrata proti sebi. Pazimo, da nas vsebina kotla ne opeče !

Čiščenje in vzdrževanje

 • kotel redno čistimo ostankov hrane z raztopino detergenta in izpiramo s toplo vodo
 • redno kontroliramo nivo vode v duplikatorju
 • vse največje dele čistimo s krpami, namočenimi v toplo raztopino detergentov, s kromovim praškom in podobnimi čistili. Obrišemo z vlažno krpo in osušimo.

O vsaki napaki obvestimo nadrejene in serviserja kotla. Periodični preizkus in pregled izdelka je potrebno opraviti na tri leta.

NAVODILA ZA VARNO DELO S KOTLI ZA KUHANJE

Splošno
 • Kotli za kuhanje morajo biti opremljeni z zadostno dimenzionirano prezračevalno napravo (oddušnikom, ventilatorjem), da odvaja atmosferske pare, ki nastajajo pri kuhanju.
 • Pokrov kotla za kuhanje mora biti opremljen tako, da lahko izpustimo iz kotla paro preden kotel odpremo.
 • Ročaj na pokrovu kotla mora biti iz takega materiala in tako izveden, da se delavec ne more opeči.
 • Na vsakem kotlu mora biti vidno in stalno nameščena tablica s predpisanimi tehničnimi podatki, ter podatki o najvišjih dovoljenih tlakih v notranjosti kotla.
 • Izpustne pipe na kotlu morajo biti zavarovane pred naključnim odpiranjem.
 • Stožčasti del pipe mora biti zavarovan pred naključnim dvigom.
 • Kotli za kuhanje z nadtlakom morajo imeti vgrajeno napravo, ki zanesljivo prepreči prekoračenje dopustnega tlaka, ter pipo za preizkus, če je notranjost posode pod tlakom ali ne in manometer, na katerem je z rdečo črto označen najvišji dovoljeni tlak v kotlu oz. platišču.
 • Varnostna naprava (ventil) mora biti nameščena tako, da pri njenem aktiviranju para ne more nikogar poškodovati.
 • Pokrov kotla mora bit zavarovan pred naključnim zapiranjem.
 • Pred kotlom ne smemo postavljati stopnic ali podesta, zaradi lažjega polnjenja kotla.
 • Kotel naj se prazni v odtok skozi primeren fiksno nameščen lijak, ki ima vgrajeno rešetko in preprečuje debelejšim kosom, da bi zamašili odtok.
 • Varnostne ventile je treba redno kontrolirati.
Navodila za varno delo
 • Kotel polnite samo do primerne višine in pri tem upoštevajte lastnosti snovi, ki je v kotlu.
 • Večjih kosov ne smete metati v kotel, da se ne poparite.
 • Pazite, da bo varnostna naprava in ostala armatura kotla vedno čista.

NAVODILA ZA VARNO DELO S PREKUCNIMI PONVAMI

Splošno
 • Prekucne ponve morajo biti opremljeni z zadostno dimenzionirano prezračevalno napravo (oddušnikom, ventilatorjem), da odvaja atmosferske pare, ki nastajajo pri kuhanju. Na ta način preprečimo zmanjšanje vidljivosti v prostoru zaradi par v zraku in pojav nadležnega rosenja na stenah in stropih.
 • Ročaj na pokrovu prekucni ponvi mora biti iz takega materiala in tako izveden, da se delavec ne more opeči.
 • Na vsaki prekucni ponvi mora biti vidno in stalno nameščena tablica s predpisanimi tehničnimi podatki (ime proizvajalca, leto izdelave, tip, številka ponve, volumen notranjosti in volumen plašča).
 • Ponve za kuhanje, ki se dajo zvrniti morajo imeti vgrajeno napravo, ki prepreči naključno nagibanje posode (samozaporni polž, zaskočka).
 • Pokrov ponve mora bit zavarovan pred naključnim zapiranjem,
 • rob ponve pa mora biti najmanj 1 m nad podom.
 • Pred ponvo ne smemo postavljati stopnic ali podesta, zaradi lažjega polnjenja kotla, ki bi zmanjšale navedeno višino ponve nad podom.
Navodila za varno delo
 • Ponev polnite samo do primerne višine in pri tem upoštevajte lastnosti snovi, ki je v ponvi.
 • Večjih kosov ne smete metati v ponev, da se ne poparite in opečete. Bolje je, da kose predhodno razrežete.
 • Pazite, da bo varnostna naprava in ostala armatura ponve vedno čista.

NAVODILA ZA VARNO DELO S STROJI ZA REZANJE MESNIH IZDELKOV - SALAMOREZNICA

Splošno
 • Stroji za rezanje mesnih izdelkov, kot so salame, šunke ipd. (v nadaljevanju - stroji za rezanje) morajo imeti vodeno dodajalno napravo, ki preprečuje poškodovanje konic prstov in dlani delavca.
 • Take dodajalne naprave so npr. sani na ročni pomik, na katerih je nameščena naprava za pridržanje izdelka, ki ga režemo.
 • Zaščitno delovanje naprave je v tem, da pokriva naprava za pridrževanje izdelka vso rezalno ploščo tako, da ostane med držalno napravo in dnom sani toliko prostora, kot dovoljuje izdelek, ki ga režemo.
 • Pridrževalna naprava mora biti konstruirana tako, da ostankov (salame, šunke) ne moremo rezati brez nje. To pomeni, da je uporaba stroja za rezanje brez nje nemogoča.
 • Naprava mora biti taka, da se je ne da niti zvrniti niti odklopiti.
 • Ščitnik za prst naj ne bo ožji od 50 mm, maksimalna razdalja zaščitne plošče držalne naprave od ravnine noža naj bo 80 mm, razen kadar držalo avtomatično vodi do rezalne plošče.
 • Kadar kupujete stroj za rezanje narezkov, vam priporočamo, da zahtevate od prodajalca pismeno izjavo, da stroj ustreza veljavnim predpisom.
 • Stroj mora biti vedno postavljen stabilno.
Navodila za varno delo
 • Pri delu s stroji za rezanje mesnih izdelkov vedno uporabljajte napravo za podajanje izdelka do noža.
 • To napravo uporabljajte tudi, kadar režete ostanke mesnih izdelkov in nikoli ne premikajte ostankov do rezalne plošče samo z roko.
 • Ostanek obrnemo tako, da že narezano ploskev ostanka leži na plošči dodajalne naprave. Na ta način dosežemo varno rezanje ostanka.
 • Pri čiščenju stroja za rezanje uporabljajte pomagala, npr. zaščitne rokavice, ščetke za čiščenje, palice iz mehkega lesa.

NAVODILA ZA UPORABO POMIVALNEGA STROJA

 • Pomivalni stroj mora biti zaprt s pokrovi tako, da vroča voda ne more poškodovati delavca ali vlažiti tal oz. okolice pomivalnega stroja.
 • V nobenem primeru ne sme biti omogočen dostop do vrtečih oz. vročih delov v času delovanja stroja.
 • Preden vklopite pomivalni stroj preverite delovanje in tesnost zapiralnih mehanizmov in stikal.
 • V primeru okvare ali poškodbe stroja je potrebno IZKLOPITI STROJ in obvestiti neposrednega vodjo in pooblaščenega serviserja. Delo na stroju je do preklica prepovedano.
 • Čiščenje stroja se izvaja z vlažno krpo. Odstranjevanje posameznih delov na pomivalnem stroju je strogo prepovedano dovoljeno le pooblaščenemu serviserju.
 • Delavec, ki upravlja s pomivalnim strojem izvaja na stroju le posege, ki zagotavljajo ustrezno čistočo in kvaliteto čiščenja ob brezhibnem delovanju pomivalnega stroja.
 • V primeru izpuščanja vode ali pare iz stroja je potrebno z delom prekiniti in obvestiti pooblaščenega serviserja.
 • Nevarnost opeklin z vodno paro in padcev v neposredni bližini zaradi vlažnih tal.
 • Pred začetkom dela preverite, kje se nahaja gumb za izklop v sili.

NAVODILA ZA VARNO DELO S STROJI ZA REZANJE KRUHA

Splošno
 • Stroji za rezanje kruha, ki so opremljeni z vložnim žlebom ter imajo ročni ali mehanski pogon, morajo imeti zavarovane lijake za dodajanje oz. odvzemanje kruha, in sicer tako, da je nemogoče poseči skozi lijak do nožev za rezanje kruha.
 • Zavarovanje obeh lijakov mora biti konstruirano tako, da se zavarovanje, med tem ko je stroj v pogonu, ne more odstraniti.
 • Pri drugih izvedbah strojev za rezanje kruha mora biti nož zavarovan tako, da si delavec ne more poškodovati prstov in dlani.
 • Za zaganjanje in ustavljanje strojev za rezanje kruha naj bo predvideno posebno obratovalno stikalo, ki mora biti v dosegu delavca, ki dela pri stroju.
 • Pomične ali snemljive zaščitne pločevine in mreže nožev morajo imeti tako končno stikalo, ki onemogoča delo stroja, kadar zaščita ni v zaščitnem položaju.
Navodila za varno delo
 • Prepovedano je vključevanje in ustavljanje stroja s končnim stikalom zaščitne naprave.
 • Če opazite, da stroj deluje tudi pri odstranjeni zaščitni napravi, to takoj sporočite vodji del in stroja ne uporabljajte, dokler ni zavarovan.
 • Pazite, da v stroj za rezanje kruha ne zaidejo kovinski predmeti.
 • Ne posegajte v stroj med obratovanjem – možnost ureznin !

NAVODILA ZA VARNO DELO S STROJI ZA LUPLJENJE KROMPIRJA

Splošno
 • Stroji za lupljenje krompirja morajo biti konstruirani tako, da je onemogočen poseg z roko v nevarno območje nožev.
 • Varno dodajanje krompirja dosežemo s pomočjo potisne naprave, ki se ne more popolnoma zvrniti in pokrije zaradi tega nevarno območje takoj, ko jo izpustimo.
 • Pri strojih za lupljenje krompirja, ki so opremljeni z lijaki, podaljšanimi v vrat, veljajo glede dimenzij odprtin za dodajanje podobne mere kot pri volkih. Premer in dolžina vratu ne smeta presegati določenih minimalnih mer.
 • Stroji za čiščenje in lupljenje krompirja morajo biti izdelani tako, da nimajo ostrih udarnih palcev ali pa tako, da so ti postavljeni izven dosegljivega območja.
 • Loputa mora biti takšna, da stroj praznimo neovirano, skozi njih pa ne moremo doseči gibljivih delov stroja in da se ne more nekontrolirano odpreti. Najbolje pa je, da je loputa opremljena z varnostno napravo, ki preprečuje odpiranje, dokler so gibljivi deli stroja v gibanju.
 • Če je skozi lijak ali odprtino za dodajanje krompirja možen poseg do gibljivih delov stroja, mora biti lijak pokrit z rešetko. Dokler je rešetka dvignjena, mora biti onemogočen pogon stroja z napravo za blokiranje,
 • Če je poškodovana električna napeljava, ali da stroj »trese« je potrebno prenehati z delom in obvestiti vodjo ter serviserja !
Navodila za varno delo
 • Ne potiskajte krompirja v stroj z roko, v ta namen uporabljajte za to izdelano napravo.
 • Na grlo stroja vedno namestite lijak, ki je izdelan v ta namen.
 • Ne odpirajte vrat stroja dokler obratuje.
 • Ne posegajte z roko skozi odprtino v stroj, če tudi je stroj izklopljen. V ta namen uporabljajte primerno orodje.

NAVODILA ZA VARNO DELO Z GNETILNIMI IN MEŠALNIMI STROJI

Splošno
 • Mešalni in gnetilni stroji morajo biti konstruirani tako, da gnetilnega ali mešalnega organa (roke, kljuke) ne moremo pognati, če ta organ ni v posodi, v kateri opravlja svojo funkcijo.
 • Posode gnetilnih strojev morajo biti pokrite z zaščitnim pokrovom ali rešetko, kadar je gnetilni organ v pogonu.
 • Zaščitni pokrov mora biti opremljen s končnim stikalom, ki dovoli zagon stroja samo tedaj, kadar je pokrov v zaščitnem položaju.
 • Odprtine za praznjenje stroja morajo biti zavarovane tako, da ni mogoč poseg skozi odprtino do gibljivih delov stroja.
 • Deli vreten, mešal, ki segajo od glave stroja do rešetke, morajo biti zavarovani s primerno zaščito.
Navodila za varno delo
 • Takoj , ko opazite, da stroj deluje kljub temu, da je zaščitna rešetka izven zaščitnega položaja, ustavite stroj in javite napako vodji.
 • Stroj čistite samo s posebnim orodjem (lopatico, kavljem). Isto velja za odstranjevanje mase s sten stroja ali mešala oz. gnetilnega elementa.
 • Ne posegajte med obratovanjem v stroj !

NAVODILO O VARNEM DELU Z UNIVERZALNIM KUHINJSKIM STROJEM

Splošno
 • Delo z univerzalnim kuhinjskim strojem smejo opravljati le delavci, ki so poučeni o varnem delu s to delovno napravo. Mladoletnikom je delo na tem stroju prepovedano.
 • Sestavljanje in razstavljanje stroja (priprava stroja za različne delovne operacije) se mora izvajati po navodilih za uporabo kuhinjskega stroja. Delo pa sme izvajati le delavec/delavka, ki je vešč/a tega dela in to pod nadzorom vodje kuhinje.
 • Vsa popravila na tem stroju, vključno z električno inštalacijo, smejo opravljati le za to delo strokovno usposobljeni delavci.
 • Odstranjevanje zaščitnih naprav med obratovanjem stroja je strogo prepovedano.
 • Električno stikalo stroja mora biti vodotesne izvedbe. V kolikor so stikala poškodovana jih je potrebno zamenjati.
 • Iz higienskih razlogov je posebno važno, da stroj po vsaki uporabi dobro očistimo.
Delo z napravo za strganje in pasiranje
 • Delo na napravi za strganje in pasiranje smejo opravljati le delavci pod nadzorom odgovornega delavca - vodje kuhinje.
 • Vsako poseganje v napravo med obratovanjem je strogo prepovedano. Prav tako se ne sme vtikati med razne nastavke stroja razne predmete.
 • Vse odprtine za vlaganje in odvzem hrane, ki jo predelujemo, morajo biti zavarovane tako, da delavčeva roka ne more v nevarno območje nožev ali valjev.
 • Za vlaganje ali potiskanje hrane, ki jo predelujemo se mora uporabljati razne pripomočke - bate, potiskala in podobno.
 • V nobenem primero pa ne smemo to opravljati z roko.

NAVODILO ZA VARNO DELO S KONVEKCIJSKO PEČJO

Splošno
 • Delo pri konvekcijski peči smejo opravljati le delavci, ki so poučeni o varnem delu s to delovno napravo.
 • Vsa popravila na tem stroju, vključno z električno inštalacijo smejo opravljati le za to delo strokovno usposobljeni delavci.
 • Konvekcijska peč mora imeti brezhibna stikala in gumbe za regulacijo, ter varovalne elemente.
 • Delovni prostor okrog konvekcijske peči mora biti vedno urejen.
 • Odstranjevanje zaščitnih naprav med obratovanjem stroja je strogo prepovedano.
 • Nevarnosti za človeka in okolje so naslednje: nevarnost poškodbe z električnim tokom, nevarnost poškodovanja s stisnitvijo, nevarnost poškodovanja s konvekcijsko pečjo (opekline), nevarnost zaradi ne-uporabe osebne varovalne opreme.
Navodila za varno delo
 • Kontroliraj priklop konvekcijske peči in kontrolne instrumente.
 • Seznani se s pravilnim delovanjem konvekcijske peči.
 • Če opaziš napako, nepravilno delovanje oz. okvaro konvekcijske peči jo takoj izkIopi in o tem obvesti vodjo kuhinje.
 • Pri delu obvezno uporabljaj osebni varovalno opremo (rokavice, delovna obleka) , ter pomagala za prenos pladnjev, oz. namenske vozičke.
 • Po koncu dela očisti konvekcijsko peč in okolico.
 • Pazite, da ne pride do opeklin !