NAVODILO ZA VARNO DELO PRI STROJU ZA URAVNOVEŠANJE KOLES

Delo s strojem je nevarno:

 • zaradi nepravilne pritrditve kolesa
 • zaradi poškodovane elektroinštalacije
 • zaradi neurejene okolice
 • zaradi slabo vzdrževanega stroja
 • če ni spuščen zaščitni pokrov

Pred delom se mora delavec prepričati:

 • da je kolo pravilno in čvrsto pritrjeno na pritrdilno glavo
 • da je pritrdilna glava s kolesom dobro in čvrsto pritrjena na os stroja
 • da je elektro inštalacija nepoškodovana in zavarovana
 • da je okolica stroja pospravljena

MED DELOM:

 • da pred zagonom stroja spustimo zaščitni pokrov
 • da ima delavec zapeto delovno obleko in rokave
 • da de delavec ne zadržuje na strani stroja , kjer se vrti kolo
 • da v slučaju okvare izključi glavno stikalo

PO DELU:

 • izključi glavno stikalo
 • da očisti stroj in okolico ter pospravi orodje

 

Ob upoštevanju teh navodil je delavcu zagotovljeno varno delo!