3 Varnost solstva | Borstnar & Co. Ljubljana

NAVODILA ZA VARNO DELO S STROJEM - ZA SNEMANJE IN VGRADITEV AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK

DELO S STROJEM JE NEVARNO:
  • zaradi nepravilno vpetega kolesa
  • zaradi nestrokovnega dela
  • zaradi okvare na inštalaciji

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

  • da je kolo pravilno in čvrsto pritrjeno na pritrdilno glavo
  • da je elektroinštalacija zavarovana in nepoškodovana

MED DELOM:

  • da pred zagonom stroja pregleda pravilnost vpetega kolesa
  • da ima delavec zapeto delovno obleko
  • da v slučaju okvare izključi glavno stikalo

PO DELU:

  • izključi glavno stikalo
  • da, očisti stroj in pospravi orodje

 

Ob upoštevanju teh navodil je delavcu zagotovljeno varno delo.