NAVODILA ZA VARNO DELO NA SKOBELNEM STROJU

NEVARNOST ZA OPERATERJA PREDSTAVLJAJO:

 • Gibajoči se deli stroja in orodje, ki lahko operaterja zgrabijo, urežejo ali udarijo.
 • Odrezki, ki so ostri in vroči in operaterja lahko porežejo in opečejo.
 • Neurejena in slabo razsvetljena okolica stroja, ki ovira operaterja pri njegovem delu.
 • Nestrokovno in nespametno ravnanje operaterja.

KAJ MORAMO VEDETI IN STORITI PRED ZAČETKOM DELA NA SKOBELJNEM STROJU

 • Delo na stroju je dovoljeno le strokovno usposobljenim in pooblaščenim osebam.
 • Delo na stroju je prepovedano nepooblaščenim osebam, osebam ki so pod vplivom močnih zdravil, poživil, alkohola ali hudim stresom.
 • Na skobeljnem stroju borno delali oblečeni v ustrezni prilegajoči se zaščitni obleki.
 • Dolge lase, če jih imamo, bomo speli in zaščitili z ustreznim pokrivalom.
 • Preverili bomo izpravnost stroja in orodja ter prisotnost in izpravnost na njem montirane varovalne opreme. O odkritih pomanjkljivostih ali okvarah takoj obvesti učitelja.
 • Pripraviti potrebna zaščitna sredstva in pomagala (očala, omelo, grebljica za odrezke).
 • Počistiti eventualno neurejeno okolico in prižgati potrebno razsvetljavo.
 • Za vpenjanje obdelovancev vedno uporabljaj le primerna pomagala.
 • Varovalne opreme s skobelnega stroja ni dovoljeno odstranjevati tudi ne z namenom izboljšanja pristopa ali preglednosti.
 • Preprečiti moramo tudi ali bi s svojim delom koga ovirali ali ogrožali
 • Bremen težjih od 25 kg ne dvigaj sam, pomaga naj ti sodelavec.
 • Okolica stroja naj bo čista urejena in razsvetljena, razlite tekočine takoj pobriši, obdelovance, orodja in izdelke pa odlagaj na zanje določena mesta.
 • Delovni prostor ob stroju, ki naj bo obkrožena z rumeno črto je namenjen samo operaterju. Zadrževanje drugim osebam v tej coni ni dovoljeno!

KAJ MORAMO IN ČESA NE SMEMO STORITI MED DELOM NA SKOBELJNEM STROJU

 • Ne zapuščaj stroja ko ta obratuje.
 • Ne približuj se gibajočem se orodju, tudi ko se to že ustavlja ne.
 • Ne odstranjuj varnostnih naprav s stroja, med delom
 • Ne sklanjaj se nad gibajoče se dele stroja, ne dotikaj se jih in jih ne meri.
 • Skrbi da, so odrezki ugodnih oblik in ne pršijo v okolico stroja.
 • Ne odstranjuj odrezkov z roko ali pihanjem, pač pa z ustreznim orodjem.
 • Ne čisti in ne popravljaj stroja med obratovanjem stroja.
 • Obdelovance‚ orodja in izdelke odlagaj na, v ta namen določeno mesto.
 • Ob kakršni koli nejasnosti zahtevaj navodilo od predpostavljenega.

PO DELU JE POTREBNO:

  1. Pregledati izpeti in očistiti orodje.
  2. Očistiti skobelni stroj in okolico.
  3. Izklopiti glavno stikalo in vsa mehanizirana podajna gibanja na stroju.

 

Ob upoštevanju teh navodil je delo na stroju varno. Zaradi neupoštevanja navodil za varno delo prevzemamo odgovornost za nastale posledice ob nezgodah. Odgovornost je materialna moralna lahko tudi kazenska.