NAVODILO ZA VARNO DELO - ROBNA FURNIRKA

1. Nevarnosti pri delu:

 • poškodbe rok ob poseganju med podajalne naprave ali k vrtečim se rezilom,
 • opekline ob dotiku z neizoliranim delom posode za gretje,
 • udar električnega toka zaradi poškodovanih električnih delov

2. Varnostne naprave:

 • varnostni pokrovi vrtečih se strojnih delov in rezil.
 • termoregulacijsko stikalo,v
 • stop stikala za izklop v sili,
 • termična izolacija vroči delcev,

3. Navodilo za varno delo:

 • predno pričnemo z delom moramo pregledati, če so vse varnostne naprave nameščene na stroju,
 • posebno je potrebno paziti, da podajalni in vlečni trak ne potegneta prstov oziroma rok v nevarno območje,
 • pogonske verige in zobata kolesa morajo hiti zavarovane z ustreznim oklepom,
 • krožne žage za čelni odrez furnirja morajo biti med delom zavarovane tako, da ostane nepokrit samo aktivni del rezila,
 • rezila morajo biti pravilno nabrušena, nameščena in zanesljivo pritrjena,
 • pred vstavljanjem ali uravnavanjem furnirja je treba stroj ustaviti in počakati toliko časa, da se kolesa za podajanje popolnoma ustavijo,
 • na pokrovih rezervoarčkov za lepilo morajo biti toplotno izolirani ročaji tako, da ne pride do opeklin,
 • strogo je prepovedano poseganje med gibajoče transportne naprave, k nezavarovanim delom rezil in podajalnim koleščkom ter k vročim delom (grelcev).
 • pri obdelavi manjših kosov in prepovedana uporaba rokavic.