Navodilo za varno delo z rezkalnim strojem

Nevarnosti pri delu!
 • Vrteči se rezkar (orodje) lahko zagrabi prste delavca na stroju!
 • Rezkar lahko zagrabi tudi obleko!
 • Pri obdelavi malih kosov ali pri delu brez vodilne plošče, lahko roka
 • Zaide na rezkar!v
 • Med obdelavo se lahko obdelovanec zatakne ali odleti nazaj!
 • Ne sme se ustavljati rezkarja z roko ali predmeti!
 • Ostružki lahko priletijo delavcu v oko!
 • Če je rezkar poškodovan, lahko kovinski delec odleti v delavca!
 • Okoli stroja se ne sme zadrževati več ljudi, pač pa le tisti, ki dela!
 • Poškodovani deli električne opreme so nevarni!
 • če okoli stroja ne pospravljeno, obstaja možnost padcev in poškodb!

Navodila za varno delo!

 • Pred pričetkom dela namesti ustrezno varovalno napravo!
 • Pri delu z rezkarjem nosi oprijeto in zapeto delovno obleko!
 • Pri obdelavi malih kosov, in kadar bi prišle roke preblizu rezkarja, uporabljaj ustrezna pomagala!
 • Pri obdelovanju zaobljenih kosov uporabljaj naslone in vodila!
 • Ne nameščaj rezkarja sam, ampak prepusti to delo učitelji!
 • Ko si izključil stroj, ne ustavljaj rezkarja z roko, temveč z zavoro; če je ni, pusti rezkar da se sam ustavi!
 • Uporabljaj naprave, ki preprečujejo odletavanje rezkalnih kosov nazaj. Stoj ob strani, ne pa za obdelovancem!
 • Vključi odsesovalno napravo!
 • Delovna miza mora biti čista, ostružke odstranjujemo z omelom!
 • Če se oddaljiš od stroja le za kratek čas, ga ustavi!
 • Preden nameščaš nov rezkar, preglej če ni poškodovan! Če opaziš najmanjše poškodbe, ga ne smeš uporabiti oz. Montirati na stroj!
 • Pazi, da pri nameščanju rezkarja, ti ali kdo drug ne požene stroja!
 • Ne delaj s strojem, če opaziš poškodovana stikala ali kabel!
 • Materiale in kose skladaj na urejen za to določen prostor!
 • Karkoli ne veš o delovanju in uporabi stroja vprašaj nadrejenega!

Pred pričetkom dela preglej:

 • Če je rezkar dovolj dobro pritrjen in se rad vrti.
 • Če je nameščena varnostna naprava: če je montirano vodilo, varnostni zaslon okoli rezkarja, razni nasloni in ostala oprema.
 • Če je delovna miza čista in nepoškodovana in v pravem nivoju.
 • če so pri roki pomagala za majhne kose in metlica za čiščenje žaganja.
 • Če je električna instalacija v redu.
 • Če je okoli stroja prosta, čista in vzdrževana.
 • Če ni v bližini ljudi, če se jih opozori, da se odstranijo.
 • Če je zadostna razsvetljava.
 • Če deluje odsesovalni sistem.