NAVODILO O VARNEM DELU S PRALNIMI STROJI

  1. Delo s pralnim strojem sme opravljati vsaka oseba, ki je poučena o varnem delu s to napravo.
  2. Vlaganje perila in jemanje perila iz bobna pralnega stroja je dovoljeno samo tedaj, ko boben pralnega stroja miruje. Pri vlaganju perila je treba paziti, da se prepreči nastajanje vozlov perila, ker ima zaradi tega pralni stroj nemiren tek.
  5. Vrata pralnega stroja - bobna morajo biti varovana z varnostnim stikalom. Varnostno stikalo ima nalogo, da prekine obratovanje pralnega stroja v trenutku, ko se odprejo vrata pralnega stroja oziroma bobna.
  4. Če varnostno stikalo vrat pralnega stroja - bobna ne deluje - pralni stroj ne sme obratovati.
  5. Odvod odpadne vode iz pralnega stroja mora biti speljan tako, da ni možnosti, da bi voda brizgala po delovnem prostoru - pralnici.
  6 Vsa dela na električni inštalaciji in napravah pralnega stroja smejo opravljati strokovno usposobljen delavci – električarji oziroma serviserji.
  7. Vsak pralni stroj mora biti ozemljen – ničen. Ničenje je treba občasno kontrolirati, opraviti meritve.
  8. Če se ugotovi, da je ohišje pralnega stroja pod električno napetostjo - trese, je treba delo na stroju takoj prekiniti, stroj izklopiti in o tem obvestiti za to odgovorno osebo.

  Prav tako je treba stroj ustaviti, izklopiti električni tok, če se širi iz stroja ali električne inštalacije vonj po plastiki – gumi ali bakelitu ali se s stroja kadi dim.