NAVODILA ZA VARNO DELO S PESKALNIKOM

PESKALNIK OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:
 • Razbitje stekla na oknu kabine zaradi neupoštevanja varnega dela.
 • Poškodbe rok zaradi obrabljenih gumijastih rokavic.
 • Nevarnost električnega toka.
 • Nevarnost zaradi visokega zračnega tlaka.
 • Uhajanje peska iz kabine zaradi uničenih filtrov, okvari dihala.
 • Nevarnost posebnih odpadkov, če odstranjujemo nevarne in zdravju škodljive snovi.

PRED DELOM:

 • Pred začetkom dela na novi napravi, pazljivo preberi navodila za uporabo.
 • Vizualno preglej osebna zaščitna sredstva.(rokavice, steklo na oknu...)
 • Dobro zapri vrata kabine za peskanje.
 • Nastavi regulator tlaka maksimalno na 7 bar.
 • Nastavi razmerje med zrakom in sredstvom za peskanje.
 • Vklopi elektriko.(glavno stikalo)
 • Vklopi razsvetljavo in motor ventilatorja.

MED DELOM:

 • Skozi odprtine za roke z rokavico primi peskalno pištolo.
 • Pohodi nožni pedal, da se prične peskanje.
 • Razdalja peskalne šobe od obdelovanca naj bo od 100 do 200 mm.
 • Opazuj statični tlak znotraj sistema in ga po potrebi nastavi. (dobra ali slaba vidljivost)
 • Kontroliraj nastavitev razmerja med peskom in zrakom.
 • Pazi, da snop peska ne obrneš proti oknu. (lahko se razbije steklo na oknu)
 • Kontroliraj klimo v okolici peskalnika. (prah v okolici je škodljiv za dihala)
 • Pazi na držo telesa, zaradi okvare hrbtenice. (ergonomija)

PO DELU:

 • Izklopi elektriko.
 • Zapri dovod komprimiranega zraka.
 • Sprazni zbiralno posodo za prah. (pesek se med delom drobi)
 • POZOR! če so pri peskanju odstranjene nevarne snovi in zdravju škodljive snovi, spada prah pod posebne odpadke.
 • Preglej filter vložke in po potrebi zamenjaj.
 • Preglej stekleno okno kabine in po potrebi zamenjaj.