NAVODILO ZA VARNO DELO - NADMIZNI REZKAR

1. Nevarnosti pri delu:
 • povratni udarec obdelovanca,
 • poškodbe rok ob dotiku z vrtečim se rezilom (neustrezna zaščita ali nepravilno delo),
 • razlet rezila (odlet rezila ali delcev rezila v delavčevo telo)
 • odlet obdelovanca iz šablone.

2. Varnostne naprave:

 • varovalna kapa rezila, ki ga mora popolnoma pokrivati,
 • električna ali mehanska zavora delovnega vretena,
 • vpenjalna šablona za varno pritrditev obdelovanca,
 • odsesovalna naprava,
 • zaščita pogonskih jermen.

3. Navodila za varno delo:

  Pred pričetkom dela na nadmiznem rezkalnem stroju je potrebno:

 • pregledati ali je izbira rezila pravilna (glede na vrsto dela, potrebno število vrtljajev in konstrukcijo stroja)
 • pregledati namestitev ter pritrditev vodil podajalnih in varnostnih naprav,
 • prekontrolirati pritrjenost in centričnost rezila in delovnega vretena
 • pregledati ostrino in stanje rezila ter pravilnost namestitve in pritrditve,
 • pregledati, da ni os fiksirana z zatičem ali zavoro.

Med obratovanjem stroja je strogo prepovedano:

 • vsako nastavljanje vodil, zaščitnih naprav ali čiščenje stroja,
 • sunkovito vodenje šablone ob vodilnem obroču,
 • odstranjevati odpadke iz neposredne bližine rezil, če rezilo ne miruje.
 • po potrebi namazati gibljive dele dvigala

Hitrost rezila ne sme presegati hitrosti, ki jo je določil proizvajalec rezi; velikost in teža rezil se morata skladati z navodili proizvajalca stroja.

Naprava za vpenjanje obdelovanca (šablona) mora biti izdelana tako, da je mogoče element hitro in na preprost način dovolj trdno vpeti. Šablone morajo biti postavljene tako da se med delom ne morejo zadeti ob rezilo oziroma, da ne ovirajo pravilne namestitve odsesovalnih in varnostnih naprav.

Rezilo in vpenjalna glava morata biti v zgornjem delu zavarovana z ustrezno kovinsko kletko ali varnostnim ščitnikom. Ventili za spuščanje glave (komprimiran zrak) je potrebno nastaviti tako, da spuščanje ni prehitro glede na premer in dolžino rezila.

Paziti je potrebno, da so roke čim dlje od rezila. Šablono je treba držati z obema rokama za ročaje. Med vpenjanjem obdelovanca v šablono mora biti le ta izven nevarnega območja.