NAVODILO ZA VARNO DELO - MOZNIČARKA

1. Nevarnosti pri delu:
 • poškodbe prstov rok ob posegu v nevarno območje stroja,
 • stisk roke med obdelovancem in pritisnimi bati,
 • odlet obdelovanca v telo delavca,
 • poškodba oči od drobnih lesenih delcev,

2. Varnostne naprave:

 • zaščitni oklepi in pokrovi, kateri prekrivajo vrteče, gibajoče in rotirajoče dele stroja,
 • stop stikalo (izklop v sili),
 • odsesovalna naprava,

3. Navodilo za varno delo:

 • pred pričetkom dela se moramo prepričati, če so vsi svedri pravilno vpeti in dobro nabrušeni,
 • vpenjalni bati morajo biti zanesljivo pritrjeni, da se med delom ne morejo premikati,
 • poseganje v neposredno bližino rezil in drugih gibajočih se delov je strogo prepovedano,
 • vrtalne glave, ki za opravljanje delovne operacije niso potrebne, morajo biti izključene (v mirovanju), rezila pa odstranjena,
 • med delom na mozničarki je potrebno zlasti paziti, da roka ne pride pod vpenjalni bat,
 • pokrovi odprtin v ohišju stroja morajo biti med obratovanjem zaprti in pritrjeni,
 • po končanem delu je potrebno stroj zlasti pa vodila vrtalnih glav temeljito očistiti,
 • pri vrtanju je prepovedana uporaba rokavic.