OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA NA POSAMEZNIH DELOVNIH MESTIH

MONTAŽA

A. Nevarnosti pri delu V okviru postopkov ročne montaže, ki jih zvečine opravljamo v posebnih delavnicah, ob smotrno urejenem delovnem okolju in pazljivosti učenca ni izrazito velikih nevarnosti za hujše poškodbe. Seveda pa velja poudariti, da moramo tudi pri montažnih delih uporabljati vsa predpisana sredstva za osebno zaščito, ki so predvidena (od rokavic do čelade, če je potrebno)

B. Navodila za varno delo

Montaža vijačnih zvez je ob uporabi primernega orodja (ključa in izvijača) razmeroma Preprosta. Paziti je treba le, da vijak pravilno vstavimo v luknjo z matičnim navojem oziroma, da matico pravilno nastavimo in privijemo na vijak.Ko matico ali vijak zategnemo, moramo paziti, da tega ne storimo s preveliko silo, saj ga lahko na ta način poškodujemo ali celo odtrgamo.
  • 1) Vzvod ključa mora biti tako dolg, da lahko vijačno zvezo normalno pritegnemo in pri tem vijaka ne obremenimo čez mero.
  • 2) Ključev ne smemo, iz že navedenega razloga, podaljševati s kako cevjo. Izjema so le kratki odprti ključi za velike matice
  • 3) Uporabljati smemo le take ključe, ki dobro nalegajo na glavo vijaka oziroma na matico. Ne uporabljaj neustreznih ali poškodovanih ključev!
  • 4) Če je zev ključa prevelika, poškodujemo glave vijakov in matice; zgodi se lahko tudi nesreča, če ključ spodleti.
  • 5) Zahtevne vijačne zveze pritrjuj z momentnim ključem!
  • 6) Za privijanje vijakov z zarezami uporabljaj zarezi prilagojen vijač! Neustrezen vijač poškoduje zarezo in vijaka ne moremo več uporabljati.
  • 7) Pri uporabi kronske matice pazi, da ne pretegneš navoja, ko loviš luknjo za razcepko!
  • 8) Pri zahtevnim zvezah s stojnimi vijaki moramo paziti, da ne ostane v navojni luknji zrak. Zato naredimo na navoju vzdolžni žlebič, da ne nastane pod vijakom tlak.
  • 9) Stojne vijake privijamo s posebnimi ključi. Če takega ključa nimamo, si lahko pomagamo z dvema maticama, ki ju nasprotno zategnemo, nato pa vijak privijemo z odprtim ključem.