NAVODILO ZA VARNO DELO - MIZNI REZKAR

1. Nevarnosti pri delu:
 • povratni udarec obdelovanca,
 • poseganje k pogonskim napravam,
 • lom enega ali več zob na vrtečem se rezilu (odlet rezila v delavčevo telo),
 • dotik rok z vrtečim se rezilom,
 • poškodba delavčevega očesa.

2. Varnostne naprave:

 • varovalna kapa nad rezilom, ki ga mora popolnoma pokrivati,
 • premakljivo kovinsko ali leseno vodilo ki služi za varno vodenje obdelovancev,
 • vodilni obroč pod ali nad rezkalnimi noži,
 • vpenjalna šablona za varno pritrditev obdelovancev,
 • odsesovalne naprave,
 • varnostni obroč ali kos za varovanje pred dotikom vretena,
 • podajalna naprava, ki popolnoma onemogoča dotik z rezilom,
 • vpenjalni voziček za obdelavo čelnega lesa,
 • zaščita pogonskih jermen,
 • varovalni glavniki za obdelavo ozkih obdelovancev,
 • električna zavora delovnega vretena.

3. Navodila za varno delo

Pred pričetkom dela je potrebno pregledati:

 • ali je izbira rezila pravilna (glede na vrsto dela, potrebno število vrtljajev in konstrukcijo stroja)
 • ostrina in stanje rezila ter pravilna namestitev in pritrditev,
 • namestitev in pritrditev vodil, varovalnih in podajalnih naprav.
 • pritrjenost in centričnost rezila in delovnega vretena,
 • ali ni os stroja fiksirana z zatičem ali zavoro,
 • ali je ureditev delovnega mesta v skladu z navodili za varno delo.

Pri rezkanju ob vodilni letvi je potrebno upoštevati:

 • vodilna letev mora biti gladka, vsaj toliko dolga, kot je delovna miza in visoka najmanj do polovice debeline ali širine obdelovanca,
 • na površini vodilne letve ob kateri drsi obdelovanec, ne sme biti večjih odprtin ali drugih ovir, v katere bi se lahko obdelovanec zataknil,
 • reže ob izstopajočem delu rezila ne smejo biti široke od 5 mm,
 • gornji del rezila mora biti pokrit s polkrožnim zaslonom iz jeklene pločevine.
 • Pri rezkanju je prepovedana uporaba rokavic.