NAVODILA ZA VARNO DELO NA MIZNEM BRUSNEM STROJU

NEVARNOST ZA OPERATERJA PREDSTAVLJAJO:
 • Vrteči se deli stroja, ki lahko operaterja zgrabijo ali udarijo.
 • Odrezki, ki so ostri in vroči in operaterja lahko porežejo in opečejo.
 • Neurejena in slabo razsvetljena okolica stroja, ki ovira operaterja pri njegovem delu.
 • Nestrokovno in nespametno ravnanje operaterja ob stroju.

KAJ MORAMO VEDETI IN STORITI PRED ZAČETKOM DELA BRUSNEM STROJU

 • Delo na stroju je dovoljeno le strokovno usposobljenim in pooblaščenim osebam.
 • Delo na stroju je prepovedano nepooblaščenim osebam, osebam ki so pod vplivom močnih zdravil, poživil, alkohola ali hudim stresom.
 • Na brusnem stroju bomo delali oblečeni v ustrezni, prilegajoči zaščitni obleki.
 • Dolge lase, če jih imamo, bomo speli in zaščitili z ustreznim pokrivalom.
 • Preverili bomo izpravnost stroja in orodja ter prisotnost in izpravnost na njem montirane varovalne opreme. O odkritih pomanjkljivostih ali okvarah takoj obvesti učitelja..
 • Namestiti je potrebno zaščitna očala.
 • Počistiti eventualno neurejeno okolico in prižgati potrebno razsvetljavo.
 • Za držanje obdelovancev vedno uporabljaj le primerna pomagala ali svoje roke.
 • Varovalne opreme s brusnega stroja ni dovoljeno odstranjevati tudi ne z namenom izboljšanja pristopa ali preglednosti.
 • Preprečiti moramo tudi ali bi s svojim delom koga ovirali ali ogrožali.
 • Bremen težjih od 25 kg ne dvigaj sam, pomaga naj ti sodelavec.
 • Okolica stroja naj bo čista urejena in razsvetljena, razlite tekočine takoj pobriši, obdelovance, orodja in izdelke pa odlagaj na zanje določena mesta.
 • Delovni prostor ob stroju, ki naj bo obkrožena z rumeno črto je namenjen samo operaterju. Zadrževanje drugim osebam v tej coni ni dovoljeno!

KAJ MORAMO IN ČESA NE SMEMO STORITI MED DELOM NA BRUSNEM STROJU

 • Ne zapuščaj stroja ko ta obratuje.
 • Ne približuj se vrtečem orodju, tudi ko se že ustavlja ne.
 • Ne odstranjuj varnostnih naprav s stroja, med delovanjem stroja.
 • Ne sklanjaj se nad vrteče dele stroja, ne dotikaj se jih in jih ne meri.
 • Skrbi, da odrezki ne pršijo v okolico stroja.
 • Ne odstranjuj odrezkov z roko ali pihanjem, pač pa z ustreznim orodjem.
 • Ne čisti in ne popravljaj stroja med obratovanjem stroja.
 • Obdelovance in izdelke odlagaj na, v ta namen določeno mesto.
 • Ob kakršni koli nejasnosti zahtevaj navodilo od predpostavljenega.

PO DELU JE POTREBNO:

 • Pregledati orodje.
 • Očistiti brusni stroj in okolico.
 • Izklopiti glavno stikalo na stroju in pomožno luč.

 

Ob upoštevanju teh navodil je delo na stroju varno. Zaradi neupoštevanja navodil za varno delo prevzamemo odgovornost za nastale posledice ob nezgodah. Odgovornost je materialna moralna lahko tudi kazenska.