NAVODILO ZA VARNO DELO

LAKIRANJE — LAKIRNA KABINA 1

1. Nevarnosti pri delu:
 • nevarnost gorljivih in eksplozivnih hlapov, ki nastajajo pri hlapenju in brizganju,
 • škodljivo za zdravje zaradi uporabe nevarnih snovi,
 • nevarnost brizga nevarne snovi v oči, ali politje delov telesa,
 • padci predmetov pri manipulaciji z elementi,

2. Varnostne naprave:

 • odsesovalne naprave (ventilatorji, vodna zavesa),
 • naprave za dovod svežega in toplega zraka,
 • osebna zaščitna sredstva (rokavice. predpasniki, obutev, po potrebi zaščitna maska s filtrom,
 • orodje za čiščenje brizgalnih kabin, podstavkov in šablon, ki mora biti iz mehkih neiskrečih materialov,
 • električne naprave v eksplozijsko varni izvedbi,
 • ročni gasilni aparati in hidranti
 • galvanska povezava vseh kovinskih delov za odvod statične elektrike,
 • varnostna opozorila.

3. Navodilo za varno delo:

 • pred vstopom v lakirnico morajo, biti nameščeni opozorilni napisi; PREPOVEDANO KAJENJE, UPORABA ODPRTEGA OGNJA IN ORODJA, KI LAHKO POVZROČI ISKRENJE, TER OMENJENE ZAŠČITNE UKREPE UPOŠTEVATI,
 • vsa oprema mora biti v eksplozijsko varni izvedbi,
 • temperatura grelnih teles mora biti za 10 °C nižja od temperature samovžiga uporabljenih nevarnih snovi, filter
 • filc kateri je prepojen z premaznim sredstvom je potrebno zamenjati.
 • kadi v katerih se opravlja luženje mora biti iz negorljivega materiala in imeti pokrov za pokrivanje,
 • sredstva za gašenje in reševanje ne smejo biti založena,
 • v prostoru mora biti omarica za prvo pomoč,
 • za preprečevanje mehanskih poškodb je potrebno upoštevati splošna navodila za varno delo.
 • za preprečevanje onesnaževanje okolja je potrebno redno menjavati filtre- filce oziroma v vodnih kabinah vodo,
 • odpadki ki nastajajo pri delu v lakirnici se tretirajo kot posebni odpadki, zato jih je potrebno zbirati v posebnih kovinskih sodih, ustrezno označiti ter ravnati v skladu z navodili za posebne odpadke.

LAKIRANJE - LAKIRNA KABINA

 • pred pričetkom dela mora delavec urediti delovno mesto, ter vklopiti naprave za prezračevanje prostora vsaj nekaj minut pred pričetkom dela,pri kabini z vodno zaveso mora biti bazen poln vode in črpalka za vodno zaveso v pogonu,
 • brizganje nevarnih snovi se lahko opravlja samo, če je vodna zavesa v brizganje barv in lakov ter lužil se mora opravljati čim bližje odsesovalni kabini v smeri kabine, če vrsta dela ne dovoljuje brizganje v sami kabini, se mora brizgati vedno proti kabini za odsesovanje, delavec, ki brizga in njegov pomočnik mora stati tako, da ne vdihava razpršenih hlapov nevarnih snovi, prepovedano je brizgati proti lastnemu obrazu, oziroma sodelavcem, pri popravilu pištole je obvezno pištolo popolnoma izprazniti, prepovedano je z brizgalno pištolo izpihavati prah s telesa,
 • pri transportu nevarnih snovi v lakirnici je potrebno paziti, da se kovinske posode ne brusi, udarja ali celo vrže na tla, kar bi lahko povzročilo vžig,
 • dostava nevarnih snovi sme biti ročna ali na vozičku z gumijastimi kolesi, prepovedano pa je drsenje ali prerivanja po tleh,
 • delavci v lakirnici ne smejo nositi okovanih čevljev, kar bi lahko povzročilo iskro,
 • prepovedano je polivanje nevarnih snovi v lakirnici,
 • v prostoru lakirnice je dovoljeno hraniti le dnevne količine nevarnih snovi,
 • prepovedano je puščati odprte posode v katerih se hlapljive nevarne snovi,
 • strogo je prepovedano vsako prenašanje odprtega ognja, iskrenja ali kajenje v lakirnica,
 • zaradi zelo vnetljivega in eksplozivnega prahu se zahteva čiščenje in to: Dnevno se mora očistiti tlak in zunanji dali odsesovalne kabine z metlo ali omelom,
 • Dnevno se očisti pločevina vodne zavese, Tedensko se morajo odpreti odsesovalne kabine in očistiti rebra, da je odsesovanje zadovoljivo, po potrebi pa je potrebno rebra namazati z mastjo, mesečno se morajo očistiti, okna luči stene, tla in ostali del, kjer se nabira prah od lakiranja,
 • transportne poti morajo biti vedno proste,
 • predvsem pri transportu vozičkov je potrebno paziti da ne pride do udara kovinskih predmetov in s tem do iskrenja prepovedano je puščati po tleh okrogle predmete – nevarnost padcev, uporabljati je potrebno predpisana osebna zaščitna sredstva.

 

- /#contents -->