Navodilo za varno delo s krožno žago

Nevarnosti pri delu!
 • List žage lahko zagrabi prste ali roko osebe, katera žaga na strojiu!
 • Pri odstranjevanju zaganja z delovne mize ali pod njo, nas lahko? Zagrabi žagni list ali prenosni jermeni, v kolikor niso zavarovani!
 • Zažagani les lahko stisne in povzroči povratni udarec v delavca!
 • Iveri lahko priletijo delavcu v oko!
 • Žagan les se zatakne na delovni mizi med obdelavo (predvsem manjši)!
 • Nevarno je ustavljati žagni list z roko ali kosi lesa!
 • Če je žagni lst poškodovan, lahko kovinski delec odleti v žagarja!
 • Okoli stroja se ne sme zadrževati več ljudi, pač pa le tisti, ki dela!
 • Poškodovani deli električne opreme so nevarni!
 • Če okoli stroja ni pospravljeno, obstaja možnost padcev in poškodb?

Navodilo za varno delo!

 • List žage dvigni samo toliko nad delovno mizo, da se les lahko žaga!
 • Pred začetkom dela namesti varnostno kapo do 5 mm nad obdelovancem!
 • Pri rezanju malh kosov ali kadar so roke preblizu žagnega lista obvezno uporabljaj ustrezna pomagala?
 • Žaganje odstranjuj z delovne mize smo z omelom!
 • Namesti pravilno razporni klin, da ne pride do povratnega udarca obdelovanca: klin mora biti odmaknjen od temena zob 3 do 10 mm. Klin mora biti vsaj za 1/4 debelejši od žagnega lista!
 • Preglej, če deluje odsesovalna naprava!
 • Delovne površne mize in vodila se ne sme držati smola, strjen prah ipd.!
 • Ko delaš s strojem bodi zbran in glej obdelovanec na delovni mizi!
 • Ko si stroj izključil, ne ustavljaj žagnega lista z lesom ali z roko?
 • Ne zapusti stroja, dokler se list ni popolnoma ustavil!
 • 11. Preden nameščaš nov žagni list, preglej če ni poškodovan ? Če opaziš najmanjše poškodbe, ga ne smeš uporabiti oz. Montirati na stroj!
 • Pazi, da pri nameščanju žagnega lista ti ali kdo drug ne požene stroja!
 • Ne delaj s strojem, če opaziš poškodovana stikala ali kabel!
 • Okolico stroja imej urejeno. Materiale in kose skladaj na urejen svoj prostor.
 • Karkoli ne veš o delovanju in uporabi stroja vprašaj nadrejenega!

Pred pričetkom dela preglej:

 • Če je žagni list dovolj dobro pritrjen in se rad vrti.
 • 2. Če je nameščena varnostna naprava: razporni klin, varovalna kapa in ostala mehanska zaščita na stroju.
 • Če je delovna miza čista in nepoškodovana in v pravem nivoju.
 • Če so pri roki pomagala za majhne kose in metlica za čiščenje žaganja.
 • Če je električna instalacija v redu.
 • Če je okolica stroja prosta, čista in vzdrževana.
 • Če ni v bližini ljudi. Če se jih opozori, da se odstranijo.
 • Če je zadostna razsvetljava.
 • Če deluje odsesovalni sistem.