NAVODILA ZA VARNO DELO - KOTNI BRUSILNIK

1. Nevarnosti pri delu:
 • delo brez zaščitnih očal (poškodbe oči zaradi brusnih isker in ostružkov)
 • ukleščenje delovnega stroja
 • prevelik pritisk
 • uporaba rezne plošče kot brusne

2. Navodilo za varno delo:

 • brusna plošča mora biti nepoškodovana in primera za delo
 • rezna plošča se sme uporabljati samo za žaganje
 • brusna plošča se sme uporabljati samo za brušenje
 • pazite na dovoljeno število obratov
 • izdelek mora biti zanesljivo pritrjen
 • uporabljajte zaščitna očala
 • ne nosite širokih oblačil
 • ne odstranjujte zaščitnega zaslona
 • neučinkovita uporaba, npr.plošče žage, je pogosto vzrok težje poškodbe
 • delovni položaj plošče pri grobi obdelavi mora biti takšen, da plošča ne zavzema glede na površino manjšega kota od 30 stopinj. Premajhen delovni kot pripelje do robnih poškodb plošče
 • pri žaganju materiala, pri katerem nastaja veliko prahu (ploščice, kamen itd.), uporabljajte zaščitno masko za prah ali pa uporabljajte mokri postopek brušenje z uporabo FI - zaščitne varnostne sklopke.